Staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën. Foto: RVD

Staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën. Foto: RVD

Staatssecretaris Van Rij beluistert in Zutphen klachten over armoede

Politiek

ZUTPHEN - Staatssecretaris Marnix van Rij (CDA), wilde met eigen ogen zien hoe Zutphen de armoedeproblematiek aanpakt en kwam daarom op zaterdag 1 oktober op bezoek. In het buurthuis De Uitwijk in de Zuidwijken sprak Van Rij onder meer met vrijwilligers en werkers die zich inzetten voor leefbaarheid en armoedebestrijding. 

Het bezoek werd georganiseerd door de Zutphense organisatie Perspectief en door de CDA-afdelingen van Zutphen-Warnsveld en de provincie Gelderland. Mark Purperhart, voorzitter van de CDA-fractie in de Zutphen, zei de komst van een bewindspersoon zeer belangrijk te vinden: “We hebben Den Haag nodig voor het oplossen van onze lokale problemen. Het is dus belangrijk om de lijntjes met Den Haag kort te houden,” aldus Purperhart tijdens de verwelkoming van de staatssecretaris.
Het werkbezoek gaf organisaties als Perspectief en Schuldhulpmaatje de kans om Van Rij te vertellen over hun werkzaamheden en de problematiek waar inwoners mee te maken krijgen. Veel vragen betroffen het specialisme van de staatssecretaris, belastingen en schulden, en de energie- en koopkrachtcrisis.
Verder keek Van Rij rond bij de viering van burendag in een zogeheten hopwoning, een steeds op een andere locatie ingericht buurthuis van Perspectief. Hij maakte daar kennis met sociaal werkers, vrijwilligers en bezoekers van het buurthuis. Van Rij luisterde aandachtig en ging met mensen in gesprek, ook met CDA’ers die vonden dat middelgrote gemeenten als Zutphen te weinig geld van de rijksoverheid krijgen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid