Marijke Veldhorst (eigenaresse tuin met een zuilvormige amberboom), Jantien Vlam, Hans Venderbosch en Joop Smeenk (allen Werkgroep Verkeer) (v.l.n.r.). Foto: M. Ratering

Marijke Veldhorst (eigenaresse tuin met een zuilvormige amberboom), Jantien Vlam, Hans Venderbosch en Joop Smeenk (allen Werkgroep Verkeer) (v.l.n.r.). Foto: M. Ratering

Bomen voor de Halse Dorpsstraat

Natuur

HALLE - De Werkgroep Verkeer van Halle’s Belang heeft zaterdag 20 april diverse bomen aangeplant/bezorgd in verschillende tuinen aan de Halse Dorpsstraat. Deze werkgroep zet zich niet alleen in voor een verkeersveilige Dorpsstraat, maar ook voor een straat die zo min mogelijk overlast met zich meebrengt voor aanwonenden.

De aanplant van de bomen maakt daar onderdeel van uit. De bomen willen het huiselijke karakter van de Dorpsstraat benadrukken, met name om de vaart van het gemotoriseerd op deze drukke doorgaande weg te beperken. In totaal veertien particulieren doen mee aan dit project. Zo zijn er vier zuilvormige amberbomen, vier zuilvormige rode esdoorns, drie Robin Hill’s (krentenboom), twee Ballerina’s (krentenboom) en een zuilvormige moeraseik geplant.
De gemeente Bronckhorst neemt vooreerst de kosten van negen bomen voor haar rekening. De overige bomen met palen en banden worden voorgefinancierd door Halle’s Belang. Slechts op die wijze konden de bomen nog dit plantseizoen de grond in. Halle’s Belang rekent er wel op dat de gemeente op een later tijdstip alsnog het restantbedrag betaalt onder het bekende motto: één boom mot kunn’n.
De bomen zijn aangeplant/bezorgd onder toeziend oog van de heer M. Ratering van de afdeling Groenvoorziening van de gemeente Bronckhorst. De plaatselijke boomkweker zorgde voor de levering.
Halle’s Belang bedankt de eigenaren van de tuinen. Goed voorbeeld doet wellicht goed volgen!

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant