Bert Lotz, teamleider Toegepaste Ecologie bij Wageningen University & Research. Foto: Guy Ackermans
Bert Lotz, teamleider Toegepaste Ecologie bij Wageningen University & Research. Foto: Guy Ackermans

Lezing over Genetische technologie

ZELHEM - In de ledenbijeenkomst van Nut Zelhem op maandag 20 september zal dr. Bert Lotz van de universiteit van Wageningen een lezing houden over genetische technologie.

Bert Lotz is teamleider Toegepaste Ecologie bij Wageningen University & Research. Vanaf 1996 voert hij samen met collega’s, in opdracht van de Nederlandse overheid, studies uit naar mogelijke kansen en bedreigingen door teelt van genetisch gemodificeerde gewassen en de laatste jaren vooral ook naar de rol van nieuwe veredelingstechnieken, om de landbouw duurzamer te maken.

Er bestaat een brede behoefte om de productie van voedsel verder te verduurzamen. Een groeiende wereldbevolking stelt daarbij extra uitdagingen. Genetische modificatie van gewassen wordt al jaren een hulpmiddel genoemd, dat een bijdrage kan leveren aan deze verduurzaming of juist daar een afbreuk aan kan doen.

Besproken wordt in hoeverre de huidige, vrijwel wereldwijde teelt van genetisch gemodificeerde gewassen tot nog toe wél of niet hebben bijgedragen aan het tot stand komen van een duurzamere landbouw. Discussies over genetische modificatie gaan meestal over transgene planten, waarbij een gen is ingebracht van een soort waarmee men het gewas met klassieke methoden niet kan kruisen. Nieuwe plantenveredelings-technieken zijn nu sterk in opkomst, waarvan genetische modificatie onderdeel is, maar de uiteindelijke nieuwe cultivar meestal juist geen transgenen bevat. De ontwikkelingen in deze technieken gaan zeer snel.
Uit Wagenings onderzoek blijkt dat door toepassing van de techniek cisgenese in de aardappelplant het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk teruggebracht kan worden. Dr. Lotz gaat ook in op het maatschappelijk debat, dat woedt over het gebruik van innovatieve veredeling in de landbouw. Wat zijn daarin de belangrijkste aandachtspunten, welke zijn de mogelijke risico’s, ethische problemen of juist kansen, en hoe speelt de wetenschap hierop in?

De bijeenkomst vindt plaats in zaal De Ploeg (Jaimy’s restaurant) en begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) en is gratis voor Nut-leden. Niet leden betalen 5 euro, incl. een kopje koffie.
Het Nut volgt de coronarichtlijnen (Testen voor Toegang) van de overheid: een bewijs van vaccinatie zoals een GGD-verklaring of QR-code is nodig.

Nut maakt haar leden nog attent op de jaarvergadering, die voorafgaand plaats vindt en om 19.00 uur begint. De jaarrekening en het jaarverslag zijn vanaf 18.30 uur ter inzage maar kunnen ook op de website ingezien worden.


www.nutzelhem.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden