Adrie Koch, voorzitter Ondernemend Bronckhorst. Foto: Minou van Dillen
Adrie Koch, voorzitter Ondernemend Bronckhorst. Foto: Minou van Dillen

Meebeslissen over de economische agenda van de gemeente Bronckhorst

BRONCKHORST - In januari wordt gesproken over de economische agenda van de gemeente Bronckhorst. Ondernemers die het belangrijk vinden om hun mening te laten horen, kunnen dit via de eigen ondernemersvereniging aangeven. Wie niet aangesloten is, kan reageren via mail.

In 2018 is Ondernemend Bronckhorst opgericht. Alle ondernemersverenigingen hebben zich verenigd in Ondernemend Bronckhorst en komen geregeld bij elkaar onder voorzitterschap van Adrie Koch, eigenaar van KOVI uit Zelhem. Er wordt gesproken over onderwerpen die alle, of grotere groepen ondernemers, aangaan. Samen staan ondernemers namelijk sterker in het behartigen van bedrijfsbelangen.

De economische agenda die nu voorligt is opgesteld in opdracht van de gemeente en in samenwerking met ondernemers. Dat waren de ondernemers die eind 2017 gehoor gaven aan de oproep om mee te doen in een aantal ontbijtsessies. Deze onderwerpen zijn op de economische agenda gezet:

- Ruimte voor bedrijven: Bedrijven hebben soms ruimte nodig voor uitbreiding of nieuwbouw. Zij willen daarbij graag geholpen worden in plaats van tegengewerkt. Dat geldt van ZZP'ers die ruimte bij huis nodig hebben, tot productiebedrijven op de bedrijventerreinen van de kernen;
- Profilering: 'Kennen we elkaar eigenlijk wel?', was een veelgehoorde vraag van ondernemers. Er bleek een grote behoefte te zijn aan informatie over wat andere bedrijven in Bronckhorst doen. Je weet namelijk niet wat je voor elkaar kunt betekenen als je elkaar niet kent;
- Jongeren en starters: Veel bedrijven hebben moeite met het vinden van de juiste mensen, vooral jongeren. Dat komt soms doordat jongeren de bedrijven in Bronckhorst niet goed kennen of niet op de hoogte zijn van stageplekken. En soms is de oorzaak dat er niet voldoende woonruimte beschikbaar is voor jongeren, zodat ze naar elders vertrekken;
- Vrijetijdseconomie: Het landelijke karakter van de gemeente Bronckhorst trekt toeristen. De vrijetijdssector is sterk en moet op verschillende manieren uitgedragen en verder ontwikkeld worden. Daarin wil Bronckhorst optrekken met de Achterhoek, maar wel een zelfstandig profiel neerzetten;
- Bereikbaarheid: Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor de lokale economie. Niet alleen fysiek met een goed wegennet, maar ook digitaal. Hier moet voortdurend aan gewerkt worden.

Ondernemend Bronckhorst is inmiddels gestart met de onderwerpen duurzaamheid en leefbaarheid. Er is een samenwerking met 'Achterhoek Onderneemt Duurzaam' (AOD) opgezet. En met de gemeente praat Ondernemend Bronckhorst over de woonvisie die op dit moment in de maak is.

Nu is er een laatste gelegenheid om uw visie over de economische agenda te geven. Op de website staat de volledige agenda en ook een samenvatting.


info@ondernemendbronckhorst.nu

ondernemendbronckhorst.nu

Meer berichten