Onthulling van het bouwbord door Anja Stunnenberg, Emmeke Gosselink, Hanke Struik en Arno Keurntjes, door het rode lint door te knippen. Foto: Liesbeth Spaansen

Onthulling van het bouwbord door Anja Stunnenberg, Emmeke Gosselink, Hanke Struik en Arno Keurntjes, door het rode lint door te knippen. Foto: Liesbeth Spaansen

Bouwen: stenen stapelen én een samenleving vormen

Wonen

Bouwbord nieuwbouwplan Het Loo Zelhem onthuld

Door Liesbeth Spaansen

ZELHEM – Met ruime aandacht van pers, genodigden, betrokkenen en leden van de klankbordgroep kon in de middag van 7 maart het bouwbord van nieuwbouwplan Het Loo Zelhem worden onthuld. Het bord staat aan het begin van de Hummeloseweg in Zelhem, pal naast de bouwlocatie tussen de Toonkweg, Orchideestraat, Hummeloseweg en de rondweg. Op het bouwbord staat informatie van betrokkenen bij het realiseren van de nieuwe woonwijk. Voorafgaand gaven de partijen een toelichting op en beantwoordden vragen over het plan, bij Architektengroep Gelderland in Zelhem.

René Nijland, projectleider namens de gemeente Bronckhorst opende de middag met een welkom. “Een mooi plan, waar we als gemeente trots op zijn. Zelhem Het Loo is vooral een ontwikkeling en samenwerking van Gro.Zel en de gemeente.”

Emmeke Gosselink, wethouder van Bronckhorst is trots op deze grote ontwikkellocatie, waar zo’n 130 woningen zijn gepland. “Dit doen we in samenwerking met Gro.Zel, Markenheem en ProWonen. Daarmee gaan we naar een toekomstbestendige wijk, die levensloopbestendig is, waar ontzettend veel ook betaalbare woningen aan toegevoegd gaan worden.” Ze spreekt hierbij over ‘de nek uitsteken in een lastige tijd’. “We zetten in op én hoe kun je comfortabel wonen in de toekomst als je wat ouder wordt of wat meer van zorg afhankelijk bent, maar dan wel zelfstandig, én hoe kun je ook in de wijk iets doen voor mensen die afhankelijk zijn van sociale huurwoning, én ook voor mensen die gewoon gaan starten.”

Zij ziet een wijk voor zich die divers is wat betreft leeftijd en levensfases, waar mensen elkaar kunnen helpen, dat ze naar elkaar omkijken. “Ik hoop dat we het naoberschap nog een beetje hebben. Naast dat we fysiek stenen gaan stapelen is het ook bouwen aan een minisamenleving in zo’n wijk.”

Met het aantal nultreden-woningen hoopt de projectleider dat er doorstroming komt in Zelhem. De wethouder geeft aan deze verhuisontwikkelingen te gaan volgen. “En het liefst volgend jaar echt de schop in de grond”, stelt ze ambitieus, al hangt dat af van de bestemmingsplanherziening en de te doorlopen procedures. “Maar we streven ernaar. Complimenten aan iedereen die hier de schouders onder hebben gezet. Dit is een mooi moment om het nu al te vieren. Ook al zijn we nog geen stenen aan het stapelen, er wordt wel een bouwbord onthuld.”

Arno Keurntjes van ontwikkelaar Gro.Zel is directeur-eigenaar van aannemersbedrijf Peters in Zutphen. “Plan Het Loo wordt een mooie aanvulling voor Zelhem, met betaalbare woningen.” Er wordt samengewerkt met regionale en lokale bedrijven. “Er is veel belangstelling voor het nieuwbouwplan, met name vanuit Zelhem. We kunnen niet wachten om te beginnen.”

“Gaaf dat we hier staan vandaag”, vindt Hanke Struik, directeur van woningcorporatie ProWonen. “Als start voor deze omgeving een fantastisch mooi resultaat.” Ze benoemt de verscheidenheid aan te bouwen woningen en de behoefte aan de nultreden-woningen in de populaire kern Zelhem. “Mensen willen hier graag komen wonen en daarna willen ze niet meer weg.” De combinatie met zorgbouw is mooi, zo stelt ze. “We gaan de doorstroming we in gang zetten. Er moet iets gerealiseerd worden voor ouderen, om langer zelfstandiger te kunnen blijven wonen. Ik denk dat dit een start is voor meer mooie projecten.”

Anja Stunnenberg, bestuurder van zorgorganisatie Markenheem, wilde graag een soort van Begijnhofjes laten bouwen. “Er gaat iets veranderen in de maatschappij, en dus ook bij Markenheem. In de toekomst in de Achterhoek, heel dichtbij, krijgen we steeds meer ouderen, ook ouderen die echt heel oud worden. Maar wij als maatschappij vinden de kosten die samenhangen met de vergrijzing te hoog.” Medewerkers en mantelzorgers worden ook ouder en er komen minder mensen om op terug te vallen. “De maatschappij vraagt aan ons als zorgorganisaties dat wij het anders gaan doen. Gelukkig zijn er ook ouderen die het anders willen. Die willen eigen regie houden, zijn langer fit en digitaal vaardiger dan ouderen van toen.” 

Markenheem blijft zeker verpleeghuiszorg bieden. “Daar gaan deze woningen een bijdrage aan leveren met ons nieuwe concept: ‘Samen Thuus’ genoemd.” Ouderen blijven zolang het kan zelfstandig thuis wonen, Markenheem biedt alleen dat hele kleine beetje zorg. Er wordt samengewerkt met welzijnsorganisaties en verenigingsleven. Er wordt uitgegaan van het eigen netwerk, (digitale) hulpmiddelen, en pas als dat niet toereikend is, wordt zorg verleend. Hierop kon worden ingehaakt door een van de vrijwilligers van Stichting Naoberschap, dat in Zelhem bestaat uit 100-150 vrijwilligers, die mensen kunnen helpen. “Het naoberschap is krachtig. Op Het Loo komt het eerste ‘Samen Thuus’ complex.”

In de nieuwe wijk Zelhem Het Loo komen betaalbare woningen: sociale huur, zorgwoningen, starters- én seniorenwoningen, maar ook twee-onder-één kapwoningen en vrijstaande woningen. Natuurlijk is er de discussie wat men verstaat onder betaalbaar, maar de wethouder geeft aan dat via een gezamenlijke aanbesteding via het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) kosten kunnen worden bespaard. Door het CPO beginnen bewoners al als groep, je leert dan je buren meteen kennen, wat ook goed is voor de beoogde minisamenleving. Daarnaast is veel aandacht voor het bestaande groen, met ruimte voor klimaatadaptie en waterberging in de vorm van een wadi.

Na alles gezegd te hebben, togen aanwezigen richting rotonde waar Emmeke Gosselink, Arno Keurntjes, Hanke Struik en Anja Stunnenberg het bouwbord onthulden door het rode lint door te knippen.


www.bronckhorst.nl/zelhemhetloo

René Nijland en Emmeke Gosselink. Foto: Liesbeth Spaansen
Anja Stunnenberg. Foto: Liesbeth Spaansen
Emmeke Gosselink, René Nijland en Arno Keurntjes. Foto: Liesbeth Spaansen
Emmeke Gosselink, René Nijland  en Hanke Struik. Foto: Liesbeth Spaansen
Emmeke Gosselink, Hanke Struik, René Nijland en Anja Stunnenberg. Foto: Liesbeth Spaansen
Onthulling van het bouwbord. Foto: Liesbeth Spaansen
Onthulling van het bouwbord. Foto: Liesbeth Spaansen
Emmeke Gosselink na de onthulling van het bouwbord. Foto: Liesbeth Spaansen

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant