Warmtescans maken het bewoners inzichtelijk waar veel warmte verloren gaat. Foto: Patrick Koolenbrander

Warmtescans maken het bewoners inzichtelijk waar veel warmte verloren gaat. Foto: Patrick Koolenbrander

Warmtescans bij woningen in de Bloemenbuurt in Zelhem

Wonen

ZELHEM - In de bloemenbuurt ‘Wijk van de Toekomst’ in Zelhem zijn flink wat woningeigenaren bezig met het maken van plannen om hun woningen te verduurzamen. De speciale subsidiepot voor de Bloemenbuurt geeft hen financiële ruimte om stappen te zetten bij die verduurzaming. Er is een inloopspreekuur op vrijdag 24 maart van 16.00 tot 20.00 uur in de Looschool in Zelhem.

Warmtescan
Het blijkt echter niet altijd even makkelijk om duidelijk te krijgen waar het beste in geïnvesteerd kan worden. Een warmtescan kan helpen om meer duidelijkheid te geven over de plaatsen waar veel warmte uit de woning weglekt. Om die reden heeft de gemeente de buurtwerkgroep de beschikking gegeven over een warmtecamera. Met de camera kan een warmtescan gemaakt worden. Inmiddels hebben een aantal leden van de buurtwerkgroep zzeven woningen met de warmtecamera bekeken en daardoor de woningeigenaren meer inzicht kunnen geven over de minst geïsoleerde plekken in de woning.

Subsidieregeling speciaal voor de Bloemenbuurt
Sinds het najaar van 2022 is er een flink bedrag beschikbaar voor de Bloemenbuurt. Er kan subsidie aangevraagd worden voor verduurzaming van de woning (ook kleine maatregelen zoals tochtstrippen, radiatorfolie of energiezuinige apparatuur vallen hieronder), levensloopbestendig maken van je huis, het verwijderen van asbest in de daken, het afkoppelen van het regenwater en achterstallig onderhoud.

Inloopspreekuur
Het blijkt dat veel woningeigenaren nog geen gebruik hebben gemaakt van de subsidiemogelijkheden. Voor veel van hen is de aanvraagprocedure voor deze subsidie niet altijd even duidelijk. Reden voor de buurtwerkgroep van de Bloemenbuurt om een inloopspreekuur te organiseren. Leden van de buurtwerkgroep gaan samen met medewerkers van de Agem medebewoners helpen bij het aanvragen van de subsidie. Bewoners van de Bloemenbuurt die graag hulp willen ontvangen, zijn tijdens het inloopspreekuur welkom. Hier kunnen bewoners zich ook opgeven voor een eventuele warmtescan.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid