Op naar een Klompenpad bij Keijenborg. Foto: SLG
Op naar een Klompenpad bij Keijenborg. Foto: SLG

Bewoners mogen meedenken over Klompenpad Keijenborg

Natuur

KEIJENBORG - Een Klompenpad rond Keijenborg. Dat is het plan van Dorpsraad Keijenborg, Toeristisch Platform Hengelo Keijenborg (TPHK), Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Bronckhorst. Zij wllen samen met bewoners en partijen in dit gebied een wandelroute maken die het landschap en de cultuurhistorie van het gebied beleefbaar maakt. Op maandag 22 april is er een startavond in Dorpshuis De Horst, in aanwezigheid van wethouder Antoon Peppelman.

Een klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad door natuurgebieden, over landgoederen en waar mogelijk door het boerenland. Bij voorkeur door weilanden en langs akkers om het boerenland als wandelaar echt te beleven. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Deze combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor bewoners die op deze manier een stukje geschiedenis van hun eigen omgeving kunnen ontdekken. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en zijn daarmee een stimulans voor de lokale economie.

Tot 1990 was er klompenmakersbedrijvigheid in Keijenborg en omgeving. Honderden mensen hadden werk door het maken en verkopen van zowel handgemaakte als industrieel gemaakte klompen. TPHK wil deze geschiedenis nieuw leven inblazen. Met het nieuwe Klompenpad, het eerste in de gemeente Bronckhorst, kunnen wandelaars deze geschiedenis ontdekken en beleven. Het wordt financieel mogelijk gemaakt door Dorpsraad Keijenborg, TPHK, gemeente Bronckhorst, provincie Gelderland en Nationale Postcode Loterij. 

Op de startavond op 22 april wordt het project toegelicht door Erik van Eek van SLG. Belangstellenden krijgen de kans om mee te denken met hun kennis over oude wandelpaden en cultuurhistorisch interessante objecten en zij kunnen ideeën voor de route aandragen. Alle input van de avond zal verzameld worden op een centrale kaart. Het Klompenpad krijgt een naam die verwijst naar een element in het landschap waar doorheen wordt gewandeld, zoals een historische boerderij, veldnaam of buurtschap. Tijdens de avond kunnen mensen zich aanmelden voor een werkgroep van bewoners, ondernemers en betrokken partijen, die aan de slag gaat met de realisering.
De avond in Dorpshuis De Horst (St Janstraat 6) begint om 19.30 uur. Inloop met koffie/thee is vanaf 19.15 uur. Meer info op onderstaande websites.


slgelderland.nl/projecten/klompenpad-keijenborg

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant