Aanplanting van Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij Boerderij De Klaver in Angerlo. Foto: Marcel de Bont
Aanplanting van Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij Boerderij De Klaver in Angerlo. Foto: Marcel de Bont

Inwoners Halle planten landschapselementen in het buitengebied

Natuur

HALLE -  Inwoners in het buitengebied van Halle planten binnenkort 6.300 bosplantsoen op hun terrein. Zij doen mee aan het project ‘Aanplant van robuuste bos- en streekeigen Landschapselementen’ van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), Provincie Gelderland en Trees for All. Op zaterdag 10 februari is de uitdeeldag van de struiken aan maar liefst 21 deelnemers. De uitdeeldag van het bosplantsoen vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur aan de Molenweg 2 in Halle.

De 21 particuliere grondeigenaren in Halle planten nieuwe landschapselementen zoals struweelhagen, meidoornhagen en vogelbosjes. Ze planten streekeigen soorten, zoals meidoorn, sleedoorn, rode kornoelje, kardinaalsmuts, vuilboom, egelantier, lijsterbes, Gelderse roos en vogelkers.

Het initiatief voor de aanplant komt van Werkgroep Buitengebied Halle, onderdeel van Halles Belang. Zij wil hiermee de biodiversiteit van het landschap versterken voor vogels en andere dieren. Dankzij een bijdrage van de gemeente Bronckhorst, provincie Gelderland en Trees for All bleef de eigen bijdrage voor deelnemers beperkt.

Biodiversiteit versterken
Veel bosjes, struweelhagen en houtsingels zijn de afgelopen jaren uit het landschap verdwenen. Dat is een probleem, want deze landschapselementen zijn belangrijk voor allerlei dieren. Ook dragen ze bij aan een groene leefomgeving en een beter klimaat. De aanplant van inheemse beplanting biedt voedsel, beschutting en nestgelegenheid aan vogels. Ook neemt daardoor de betekenis voor met name insecten en bodemorganismen enorm toe.

SLG helpt particuliere grondeigenaren die ook op hun terrein hagen, bos en singels wil aanleggen met advies. Meedoen aan het project ‘Aanplant van robuuste bos- en streekeigen Landschapselementen’ kan nog steeds. Kijk voor meer informatie over het project en deelname op de website slgelderland.nl.

Samenwerking met Trees for All
In het project werkt SLG samen met Trees for All. Deze stichting plant bomen in Nederland en in het buitenland, waarvan landschapselementen een onderdeel zijn. Dankzij de donaties die Trees for All ontvangt, kan zij een bijdrage leveren aan de aanplant van meer landschapselementen in Gelderland. Het project ‘Aanplant van robuuste bos- en streekeigen Landschapselementen’ wordt ook mogelijk gemaakt dankzij de provincie Gelderland.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant