Een jonge haas is naar de opvang gebracht. Foto: Opvang Noach

Een jonge haas is naar de opvang gebracht. Foto: Opvang Noach

2024 begint ook bij Opvang Noach met natte voeten

Natuur

HALLE - Toon, Petra en Shakib willen iedereen weer even laten weten wat zij afgelopen jaar mede dankzij de steun van velen voor de (hulpbehoevende) inheemse wilde dieren hebben kunnen doen. Begin van het jaar, blij voor de dieren dat het geknal achter de rug is, was er helaas een behoorlijke tegenvaller aan de Aaltenseweg. Het hoge grondwater zorgde ervoor dat de egelopvang op meerdere plekken binnen blank kwam te staan. Een schadepost die niet te verzekeren is. De opvang gaat natuurlijk wel door, het probleem wordt zo goed mogelijk opgelost.

Hazenlegers
Ondanks kou, sneeuw en regen liggen de eerste jonge hazen al in het veld en de wei. Een tip: niet aanraken, moe(de)r haas is in de buurt. Geurloos en beschermd door een dikke isolerende vacht liggen de hazen rustig en stil in hun leger, zo hoort het ook.
Wist je dat hazen boven de grond leven? Ze graven geen holen zoals konijnen. Jonge hazen worden dan ook geboren in een ‘leger’, een ondiepe kuil in de grond. Moeder haas komt alleen langs om ze te zogen, maar houdt het leger vaak wel van een afstand in de gaten. Dat doet ze de eerste 23 dagen, daarna is de jonge haas al (grotendeels) zelfstandig. Houdt ook de hond aan de lijn of aan de voet.

Dubbel zoveel hulp gevraagd
Door omstandigheden bij andere samenwerkende organisaties zijn er vorig jaar bij Stichting Opvang Noach meer dan dubbel zoveel telefoontjes en andere informatieverzoeken binnen gekomen. Gelukkig kon met tips en voorlichting voorkomen worden dat veel dieren onnodig uit hun natuurlijke leefomgeving werden gehaald. Daarnaast verder ook veel lezingen en voorlichtingen gegeven over de Stichting, de opvang en inheemse wilde dieren. Deze zijn bijgewoond door groot en klein, waarin ze kennis en ervaringen met elkaar deelden. Naast de inbeslagnames zijn ruim 3360 dieren opgevangen, zie de volgende lijst over 2023:

8 aalscholvers, 7 appelvinken, 1 axolotl, 1 barmsijs, 3 bevers, 26 boerenzwaluwen, 18 bonte spechten, 11 bonte vliegenvangers, 1 boomklever, 2 boomkruipers, 5 boommarters, 3 boomvalken, 5 bosuilen, 16 buizerds, 9 bunzingen, 3 dassen, 36 duiven, 1 diamantduif, 1 dodaars, 140 eekhoorns, 167 eenden, 556 egels, 89 eksters, 9 fazanten, 1 fret, 4 futen, 56 ganzen, 37 gekraagde roodstaarten, 5 gele kwikstaarten, 74 gierzwaluwen, 8 goudhanen, 6 groene spechten, 3 groenlingen, 2 grootoorvleermuizen, 1 grote bonte specht, 66 hazen, 2 haviken, 15 heggenmussen, 25 holenduiven, 304 houtduiven, 8 houtsnippen, 12 (huis)mussen, 13 huiszwaluwen, 8 ijsvogels, 1 kanarie, 131 kauwtjes, 4 kepen, 4 kerkuilen, 1 kievit, 1 kneu, 4 kokmeeuwen, 45 konijnen, 98 koolmezen, 5 koperwieken, 68 kraaien, 1 krab, 1 kramsvogel, 1 kwartel, 10 kwikstaarten, 8 lijsters, 30 meerkoeten, 31 meeuwen, 16 mezen, 219 merels, 2 mollen, 78 muizen, 168 mussen, 10 ooievaars, 1 parelhoender, 3 parkieten, 1 patrijs, 48 pimpelmezen, 2 plevieren, 42 postduiven, 9 putters, 2 ransuilen, 1 rat, 4 reeën, 16 reigers, 9 ringmussen, 2 ringslangen, 21 roeken, 20 roodborsten, 3 roodstaarten, 2 schildpadden, 18 scholeksters, 17 sierduiven, 1 sijs, 1 slechtvalk, 5 spechten, 2 sperwers, 4 spitsmuizen, 40 spreeuwen, 1 staartmees, 32 stadsduiven, 32 steenmarters, 17 steenuilen, 4 torenvalken, 4 veldmuizen, 1 velduil, 112 tortelduiven, 17 vinken, 54 Vlaamse gaaien, 18 vleermuizen, 14 vossen, 21 waterhoenders, 1 watersnip, 7 wezels, 8 winterkoninkjes, 1 woelmuis, 1 wolf, 1 wulp, 1 zanglijster, 1 zebravink, 17 zwanen, 6 zwaluwen, 2 zwarte roodstaarten en 5 zwartkoppen.

Wat opvalt in de lijst is dat het aantal egels en duiven behoorlijk is toegenomen, natuurlijk naar aanleiding van het sluiten van de egelopvang en ook de duivenopvang.

Extra bijzonder was de axolotl (een soort salamander) afgelopen jaar, op straat in Halle gevonden en gelukkig ook weer retour naar de eigenaar. Zeker ook de het feit dat Noach als eerste opvang in Nederland een wolf opving en ook weer gezond elders kon vrijlaten.

De hoop is natuurlijk in 2024 op zo min mogelijk dierenleed, maar weet dat iedereen altijd kan bellen/mailen mocht het nodig zijn voor informatie hoe te handelen. Gelukkig weten de meeste mensen de opvang aan de Aaltenseweg in Halle inmiddels wel te vinden via telefoon of internet. Ook worden Toon, Petra en Shakib vaker positief verrast door welgemeende steun voor de beestenboel.


06-12526768

www.opvangnoach.nl

Er worden meerdere jonge hazen opgevangen. Foto: Opvang Noach

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst-Zuid