Gezonde spanning op de gezichten van de bingo-deelnemers rond de goed gevulde prijzentafel. Foto: Martina Derksen
Gezonde spanning op de gezichten van de bingo-deelnemers rond de goed gevulde prijzentafel. Foto: Martina Derksen

Bingomiddag voor deelnemers van De Zonnebloem in de Oranjehof

Maatschappij

ZELHEM/HALLE – Zaterdagmiddag 16 maart vond in de Oranjehof in Zelhem weer een bingo plaats voor belangstellende deelnemers van de Zonnebloem afdeling Zelhem/Halle. Ongeveer veertig mensen hadden zich hiervoor opgegeven. 

De middag begon om 14.00 uur met koffie of thee en wat lekkers erbij, die werden geserveerd door vrijwilligers van de Zonnebloem en de Oranjehof. Vrijwilligers Anita Jaaltink en Marjan Kraan hadden de leiding bij de bingo. Ondanks dat het niet om het winnen van de mooie prijzen ging (zegt men), ging het er best fanatiek aan toe. De meesten kwamen echter toch voor de gezelligheid en het contact met elkaar.

In de pauze werd een drankje geserveerd met wat hartige hapjes. De geslaagde middag werd afgesloten met een heerlijke Chinese (eigenlijk Kantonese) maaltijd. Het plaatselijke restaurant De Chinese Muur kon tegen zeer schappelijke prijs een gevarieerd menu aanbieden in de vorm van een buffet. Om 16.45 uur ging iedereen met een tevreden gevoel – mét of zónder prijs – weer huiswaarts.

75 jaar Zonnebloem
De activiteitenwerkgroep is er weer in geslaagd een gevarieerd aanbod aan activiteiten voor 2024 samen te stellen, zoals deze bingo. In het kader van het 75-jarig jubileum van de Nationale Zonnebloem zal er zeker één wat grotere activiteit worden georganiseerd. Over dit jubileum wordt in de media de komende tijd wel meer gepubliceerd. Toch goed om even bij stil te staan: 75 jaar Zonnebloemwerk, 75 jaar aandacht voor mensen met een matige of ernstige lichamelijke beperking, die door hun verminderde bewegingsvrijheid soms in een sociaal isolement dreigen te komen. Duizenden vrijwilligers staan voor hen klaar om hen te bezoeken of te begeleiden bij uitstapjes en activiteiten.

Wie wordt nieuwe vrijwilliger?
De Zonnebloem is altijd op zoek naar nieuwe mensen die een steentje willen bijdragen aan het mooie werk dat de vereniging doet voor een groeiende groep mensen in de samenleving. Dat kan dus heel dichtbij. Het meedoen aan de activiteiten en het bezoekwerk is maatwerk. Er wordt goed geluisterd naar wat de vrijwilliger aangeeft te kunnen betekenen voor de Zonnebloem, zodat er ook ruimte is voor vrijwilligers die beperkt zijn in tijd door werk of thuissituatie.

Bestuursfuncties vacant
Het bestuur van de Zonnebloem afdeling Zelhem/Halle bestaat uit vijf vrijwilligers: voorzitter, secretaris, penningmeester, hoofd bezoekwerk en hoofd activiteiten. Twee functies, die van voorzitter en secretaris, zijn nu vacant. De afdeling is naarstig op zoek naar mensen die hier belangstelling voor hebben.

Belangstellenden, die meer willen weten over de Zonnebloem of overwegen vrijwilliger/bestuurslid te worden, kunnen altijd contact opnemen: 06-15171601 of kijken op de site.


www.zonnebloem.nl/zelhem

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant