De opening van het Anjerperkje door burgemeester Marianne Besselink en veteraan en initiatiefnemer André Bergman uit Hengelo (G). Foto: Theo Janssen.

De opening van het Anjerperkje door burgemeester Marianne Besselink en veteraan en initiatiefnemer André Bergman uit Hengelo (G). Foto: Theo Janssen.

Bronckhorst eert veteranen met Witte Anjerperkje in Vorden

Maatschappij

Symbool van erkenning en waardering voor oud-militairen en hun inzet

Door Jan Hendriksen

VORDEN - Ook de gemeente Bronckhorst heeft sinds vorige week een Witte Anjerperkje. Het veldje met witte anjers is een belangrijk symbool voor de erkenning en waardering van de veteranen uit de gemeente Bronckhorst. De gemeente legde het perkje aan bij het Oorlogsmonument op het Verzetsplein in Vorden. De opening door burgemeester Marianne Besselink en veteraan en initiatiefnemer André Bergman uit Hengelo (G) vond plaats op woensdagmiddag 22 juni.

Voorafgaand aan de opening van het Anjerperkje organiseerde de gemeente Bronckhorst in het gemeentehuis in Hengelo haar vijfjaarlijkse Veteranendag. Een middag waar stil werd gestaan bij en waardering werd geuit voor de belangrijke inzet van de veteranen en waar men elkaar kon ontmoeten en bijpraten. Oud-commandant Mart de Kruif was één van de sprekers. De inwoner van Laag-Keppel, voormalig commandant der Nederlandse strijdkrachten gaf zijn visie op de huidige situatie in Oekraïne. 

Wankele muur
Burgemeester Marianne Besselink liet tijdens de opening van het perkje weten dat we sinds februari weten dat vrede niet vanzelfsprekend is maar een wankele muur die ondersteund moet worden. “Ook vrijheid is niet vanzelfsprekend, en u, veteranen, hebt zich daar ergens op de wereld en ergens in onze geschiedenis of in het hier en nu voor ingezet. En daar kunnen we u niet genoeg voor bedanken. Ons land heeft een uitgesproken internationaal karakter. Wat elders op de wereld gebeurt kan een grote impact hebben op ons land. De vrijheid en veiligheid van ons land en de internationale rechtsorde zijn van het grootste belang. Die hebben we mede te danken aan moedige mannen en vrouwen die bereid zijn geweest om onder zware en risicovolle omstandigheden, gescheiden van familie en vrienden, belangrijk werk te doen.”
“Het nemen van deze verantwoordelijkheid is voor velen van u niet gemakkelijk geweest en heeft offers gevraagd van u en, niet te vergeten, van uw thuisfront. Vandaag willen wij onze grote waardering, respect en dankbaarheid uitspreken voor uw inzet, wanneer en waar ter wereld dan ook. Inzet voor de vrijheid, dat is wat u allen bindt”, aldus de burgemeester. “De witte anjer is in Nederland in 2005 geïntroduceerd als een symbool voor erkenning en waardering van veteranen. De witte anjer was tijdens de Tweede Wereldoorlog een symbool van verzet en kreeg door deze geschiedenis een bijzondere betekenis. Met de aanleg van dit perkje geeft ook de gemeente Bronckhorst hier voortaan zichtbaarheid aan. Dit is een moment om onze dankbaarheid en waardering te tonen naar alle veteranen en in het bijzonder de 120 veteranen van Bronckhorst. Moedige mensen die zich hebben ingezet en inzetten in dienst van de vrede.“

Veteranenlandschap
Namens de Stichting Veteranen Oost-Nederland sprak voorzitter Jan Wolters de aanwezigen toe. “Het veteranenlandschap blijft zich steeds bewegen. Vanaf 2010 zien we overal in Nederland veteranenontmoetingscentra ontstaan op initiatief uit de burgerbevolking. De ontmoetingscentra zijn niet van ‘bovenaf’ tot stand gekomen, maar juist vanuit de lokale gemeenschappen. Ook onze Stichting Veteranen Oost-Nederland hoort hierbij. De meeste trefpunten voor veteranen zijn zelfvoorzienend. Een aantal is gegroepeerd in de V.O.C., de samenwerkende Veteranenontmoetingscentra. Zij ontvangen subsidie van het VP”, aldus Wolters.

Bundeling
Begin 2020 heeft minister Ank Bijleveld namelijk het startschot gegeven voor een nieuwe organisatie Veteranenbeleid die duidelijkheid moet scheppen. Jan Wolters: “Het gaat om bundeling van krachten, nu ook met de nieuwe lokale veteranenontmoetingscentra. Versnippering en overlap moet worden tegengegaan. Alleen deze nieuwe organisatie, met daarbinnen het Veteraneninstituut, de Nederlandse Veteranendag, de Basis, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, de ABP zorgcoördinatie en de Nulde lijnondersteuning, ontvangt nog subsidie van Defensie.”
“De komende jaren gaan spannend worden”, aldus Wolters. “Het nieuwe Governance Veteranenbeleid (Governance: Amerikaans begrip met betrekking tot de wijze van besturen en het toezicht op bestaande organisaties) zal ook ons ondersteunen, deels in samenwerking met de Nederlandse gemeenten. Een studiegroep onder leiding van oud-minister Spies zal spoedig het aandeel van de gemeenten verduidelijken. Hopelijk gaat het uiterst verdeelde Nederlandse veteranenlandschap dan tot het verleden behoren en is dit veteranenperkje in Vorden daarvan de uitdrukking.”

V.l.n.r. Jan Wolters van Stichting Veteranen Oost-Nederland , burgemeester Marianne Besselink en initiatiefnemer André Bergman. Foto: Theo Janssen

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid