Gemeente Bronckhorst op weg naar een duurzame toekomst

In de gemeente Bronckhorst staat duurzaamheid hoog op de agenda. De gemeente heeft zich als doel gesteld om in 2030 energieneutraal te zijn. Daarnaast staan enkele kernwaarden van de gemeente onder druk, waarbij een duurzame toekomst een belangrijke rol spelen. Om toekomstbestendig te zijn heeft de gemeente ingezet op duurzame projecten. In onderstaand artikel een overzicht van een aantal van deze duurzame initiatieven.

Glasvezel in het buitengebied
Glasvezelkabels zijn een stuk milieuvriendelijker dan de traditionele koperverbindingen. In de buitengebieden van Bronckhorst-Zuid is de aanleg van het glasvezelnetwerk gestart. In de gemeente zijn de buitengebieden nog niet goed aangesloten op het internet. In het huidige digitale tijdperk zorgt het ontbreken van snel internet tot problemen voor ondernemers, voor het onderwijs en zorgvoorzieningen. Meer dan 50 procent van de bewoners van de buitengebieden in de Achterhoek heeft zich aangemeld voor glasvezel.

Een gratis boom
De gemeente Bronckhorst wil graag een bijdrage leveren aan een groene omgeving. Hierbij zet zij zich in om het aantal bomen in de gemeente op peil te houden. Door schaalvergroting is immers een groot aantal vrijstaande bomen met een beeldbepalend karakter verdwenen. Door het aanbieden van een gratis boom per terrein kan een bijdrage worden geleverd aan het ecologische karakter van het gebied. In de boom kunnen zich vogels en insecten nestelen, waardoor het een stimulans kan vormen voor het groene karakter van het buitengebied van de gemeente.

Verbod op asbestdaken
De gemeente Bronckhorst ondersteunt het verwijderen van asbestdaken. Vanaf 31 december 2024 mogen er geen asbestdaken meer aanwezig zijn in Nederland. Om te voldoen aan deze datum heeft de gemeente Bronckhorst in samenwerking met de andere Achterhoekse gemeenten de stichting Asbesttrein opgericht. Deze stichting heeft als doel om in samenwerking met bedrijven asbest te verwijderen van de daken, het asbest af te voeren en waar nodig een nieuw dak aan te brengen. Door de werkzaamheden gebiedsgericht uit te voeren kunnen kosten worden bespaard. Daarnaast zorgt de stichting voor de aanvraag van de vergunningen en worden de financiële mogelijkheden bekeken.

In de gemeente Bronckhorst worden negen asbesttreinen ingezet, die elk een deel van het buitengebied van Bronckhorst voor haar rekening nemen. Op dit moment zijn er al drie asbesttreinen van start gegaan. In de loop van dit jaar en volgend jaar worden de overige zes asbesttreinen ingezet. Wanneer en welke gebieden worden behandeld, volgt via het gemeentenieuws. Tevens krijgen de belanghebbenden een uitnodiging voor een informatieavond.

Vitale kernen
De gemeente Bronckhorst beschikt in haar gemeente over vier grote kernen. Dit zijn Hengelo, Steenderen, Vorden en Zelhem. Voor deze kernen geldt dat het belangrijk is om haar centra vitaal te houden. Om dit te bewerkstelligen zijn er werkgroepen opgericht bestaande uit ondernemers, maatschappelijke organisaties, inwoners en de gemeente om een visie te maken per kern. Dit heeft geleid tot een visie, die te raadplegen is via facebook en de gemeente.

In deze visie is ook aandacht voor hernieuwbare energie en het besparen van energie. Door de hoge energiekosten kan het handig zijn om te veranderen van energieleverancier. Door energieleveranciers vergelijken is het mogelijk om energiekosten te besparen.

Meer berichten