Nieuwkomers in de gemeente Bronckhorst tekenen hun participatieverklaring. Foto: PR
Nieuwkomers in de gemeente Bronckhorst tekenen hun participatieverklaring. Foto: PR

Feestelijke ondertekening participatieverklaring door nieuwkomers

BRONCKHORST/HENGELO – Het was een feestelijke middag in het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo, waar woensdag 28 november een groep enthousiaste nieuwkomers (mensen met een verblijfsvergunning) hun participatieverklaring ondertekenden.

Naast het officiële deel, het ondertekenen van de participatieverklaring, stond een optreden van Peer Tof Theater op het programma. Zij lieten op humoristische wijze de verschillen tussen de Nederlandse en de andere culturen zien.
Wethouder Evert Blaauw overhandigde de participatieverklaring aan de nieuwkomers. Hij lichtte toe: "Als gemeente Bronckhorst vinden wij het belangrijk om de nieuwe inwoners de gelegenheid te geven in gesprek te gaan over cultuurverschillen, zodat we van elkaar kunnen leren."

Met het ondertekenen van de participatieverklaring geven de nieuwe inwoners aan dat ze mee willen doen in de Nederlandse samenleving. Dat wil zeggen dat ze weten wat de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving zijn en deze ook respecteren. Het gaat om waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De nieuwkomers tonen zo hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving aan en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen. Dat kan bijvoorbeeld door het snel vinden van een baan, de taal te leren of vrijwilliger te worden.

De participatieverklaring is vanaf oktober 2017 verplicht voor nieuwkomers die moeten inburgeren.

Meer berichten