De nachtvlinder Avondrood. Foto: PR Vlinderstichting
De nachtvlinder Avondrood. Foto: PR Vlinderstichting

Minicursus nachtvlinders

HALLE - In deze zonrijke zomer zijn de vlinders talrijk. De lange avonden maken dat het wemelt van duistere insecten. Wie let wel eens op nachtvlinders? Ze zijn er in allerlei kleuren en maten. Op het eerste gezicht moeilijk uit elkaar te houden, maar met wat achtergrondkennis valt het allemaal reuze mee. Op donderdagavond 9 augustus biedt De Vlinderstichting samen met IVN De Oude IJsselstreek, KNNV afdeling regio Doetinchem en de Vlinderkring Achterhoek een gratis minicursus over nachtvlinders aan in De Ruumte in Halle, Nijmansedijk 20a. Totale duur is circa 3 uur. Na afloop van de lezing is er een demonstratie met lampen.

Jurriën van Deijk van de Vlinderstichting uit Wageningen gaat in op de prachtige soortenrijkdom van de nachtvlinders en geeft de aanwezigen meer inzicht in wat er 's avonds en 's nachts aan nachtvlinders rondvliegt. De nadruk ligt niet op het herkennen van soorten, daar zijn er te veel van.Aan de orde komt wat nachtvlinders zijn, wat hun nut is in de voedselketen, hoe ze zijn te herkennen en determineren en het meetnet nachtvlinders van de Vlinderstichting.
Deze avond wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Gelderland. Opgeven kan via het aanmeldformulier op de website van het IVN.


www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek

Meer berichten