De Pannevogel in Steenderen. Foto: Liesbeth Spaansen
De Pannevogel in Steenderen. Foto: Liesbeth Spaansen

Basisschool Pannevogel staakte mee

STEENDEREN – Aan de aangekondigde tweedaagse staking in het basis- en voortgezet onderwijs van de onderwijsbond AOb voor eind januari heeft het team van de Pannevogel deel genomen. Ook zij hebben het werk op donderdag 30 en vrijdag 31 januari neergelegd.

Door Alice Rouwhorst

In een schrijven aan de ouders verklaarde de Pannevogel de keus om te gaan staken van Stichting PRO8 waar de school onder valt als volgt:

'Ook het team van De Pannevogel staat achter deze eis en vandaar dat ook wij overgaan tot staken. Dit betekent dat er op donderdag 30 en vrijdag 31 januari er géén les wordt gegeven. De leerkrachten zijn dan niet aanwezig; de kinderopvang is hiervan op de hoogte. Wel dient u zelf de opvang te organiseren voor deze dagen. Het gaat ons om het voortbestaan van de kwaliteit van ons onderwijs. De onderwijssector kent een hoge werkdruk en een hoog ziekteverzuim. We kennen vergrijzing en de inschrijvingen voor de opleiding blijven sterk achter bij wat nodig is. Het kunnen regelen van elke dag een leerkracht voor de groep van uw kind staat toenemend onder druk. Meerdere gezichten per week, groepen samenvoegen, leerlingen over andere groepen spreiden en groepen naar huis sturen dreigt steeds vaker te gaan gebeuren. Wij zijn trots op ons onderwijs. Het gaat ons dan ook zeker niet alleen om de kleine salarisverhoging, maar om langdurig gezond werken aan kwalitatief goed onderwijs, met ruime middelen voor modern onderwijs en ruim voldoende personeel in en om de groepen. Dat is wat op het spel staat en we hopen dan ook sterk op uw begrip voor deze actie.'

Geen vervanging en wat dan?
Bas Wennink, directeur van de Pannevogel, voegt hier aan toe dat dit het algemene gevoel was van het team en dat er daarnaast persoonlijke beweegredenen waren om deel te nemen aan de staking.

"Dat er echt wel wat aan de hand is, bleek vanochtend maar weer", zegt Bas op maandagmorgen (3 februari. red.). "Bij het zoeken naar vervanging voor een zieke leerkracht kreeg ik, na het telefoontje naar de PON, binnen twee minuten reactie dat er geen vervanging mogelijk is. Nu kunnen we het gelukkig intern wel oplossen en merken ouders het nog niet zo, lijkt het nog een ver-van-mijn-bed-show. Maar ik maak me er wel steeds meer zorgen om. Het kan maar zo gebeuren dat we op den duur in een soortgelijke situatie wel groepen naar huis moeten sturen en dat is het laatste wat we willen. Ik snap dat het voor ouders lastig kan zijn qua opvang en dergelijke, daarover ben ik ook regelmatig met ze in gesprek. Mijn deur staat altijd open. Maar dat kinderen op de lange termijn niet meer van het onderwijs kunnen genieten is een ontwikkeling die helemaal onwenselijk is."

Oplossen van een puzzel
Voor veel ouders was het inderdaad weer een hele puzzel om de opvang van hun schoolgaande kinderen voor deze twee dagen rond te krijgen. Ook al was er begrip voor de situatie van het onderwijzend personeel, niet alle ouders stonden te juichen bij de zoveelste stakingsdag op rij. Ze vroegen zich af of wederom staken dé manier was. Want was er al niet eerder gestaakt? Blijkbaar had dit middel niet het gewenste effect. Of kon er niet op een ludieke manier aandacht voor het probleem gevraagd worden, zodat het probleem niet bij de ouders en de leerlingen kwam te liggen?

Op Facebook kregen deze opmerkingen van ouders van leerlingen op de Pannevogel de nodige bijval. De extra kinderopvang moet wel betaald worden. Sommige ouders overwegen om de extra gemaakte kosten bij de school te declareren. Andere ouders waren neutraal in hun mening over de twee gehouden stakingsdagen of hadden er geen moeite mee. Zij maakten van de nood een deugd en gingen een extra lang weekend op pad met de kinderen.

Meer berichten