Samenzang in Lambertikerk Zelhem

ZELHEM - 'Jezus volgen' is het thema van het appèlwoord, dat dr. S.D. Post op zaterdag 16 maart verzorgt tijdens de samenzangavond in de Lambertikerk in Zelhem.

Het orgel wordt bespeeld door August Heij en de familie Ebbers levert een muzikale bijdrage. De avond begint om 19.30 uur en zal rond 20.45 uur afgelopen zijn. Er is een collecte voor de onkosten. Na afloop is er koffie/thee.

Meer berichten