Moet Zelhem op de schop?

ZELHEM - In de route Zelhem vitaal en leefbaar te houden is dat de centrale vraag die de werkgroep 'Vitale Kernen' Zelhem bezig houdt en het laatste wat de werkgroep wil, is dat zij dit, als een select groepje Zelhemmers, gaan bepalen. Uit reacties op 'Bronckhorst spreekt' en bij de bedreiging van het voortbestaan van de Zelhemse bibliotheek (2500 reacties) blijkt dat de inwoners van Zelhem erg betrokken zijn bij het wel en wee van hun gemeenschap. Vitale Kernen wil gebruik maken van die betrokkenheid en ze de vraag 'Moet Zelhem op de schop?' voorleggen. Inwoners worden uitgenodigd om op zaterdag 30 juni tussen 10.00 en 16.00 uur naar de Markt te komen, waar op grote schermen een aantal speerpunten en opties in beeld wordt gebracht, om mee te praten over hoe Zelhem vitaal kan blijven.

Het vitaal blijven heeft meerdere aspecten. Daarin spelen onder andere werkgelegenheid, onderwijs, verenigingsleven, woningbouw en winkelbestand een rol. De werkgroep heeft moeite met de grondgedachte van de gemeente Bronckhorst dat we in een krimpregio zitten en dus de plannen daarop moeten aanpassen. Het idee van de werkgroep is juist om te voorkomen dat we een krimpregio worden door investeringen op bovengenoemde gebieden.

Om een goed advies te kunnen geven aan de gemeente Bronckhorst is de werkgroep 'Vitale Kernen' vorig jaar begonnen met het samenstellen van de werkgroep met vertegenwoordigers uit de verschillende sectoren op sociaal, maatschappelijk, sport en economische gebied. Die werkgroep ging eerst zelf 'brainstormen' over de problemen en de oplossingen voor de toekomst. Om deze analyse te bespreken werden enkele maanden geleden alle verengingen, stichtingen en organisaties uitgenodigd. Ook daar werd weer gestreefd om gezamenlijke doelen en speerpunten te vinden.

Nu die 'input' verzameld is, wordt de bevolking gevraagd zich uit te spreken over de uitdagingen en mogelijke ontwikkelingen. Om de betrokken burger daarbij te helpen is aan de Architectengroep Gelderland gevraagd om aan de hand van die 'input' op 30 juni in een presentatie weer te geven wat de mogelijkheden eventueel zijn. Verder komt de werkgroep met een aantal 'voorzetjes', waarover de mening van de inwoners van Zelhem gevraagd wordt.

Een voorbeeld van zo'n voorzetje is de constatering dat het aantal inwoners van Zelhem in de leeftijdscategorie 20 – 45 jaar in de afgelopen jaren met 25% gedaald is. Dit is juist de groep met (jonge) kinderen, die er voor moet zorgen dat de werkgelegenheid (die er zeker is) ingevuld wordt, maar ook voor aanwas op scholen, verenigingen etc. Alles grijpt daarbij in elkaar, want met woningbouw alleen ben je er niet. Het dorp moet aantrekkelijk zijn en blijven om de betrokkenen enthousiast te krijgen om er te komen wonen.

Met de actie van zaterdag 30 juni hoopt 'Vitale Kernen Zelhem' een breed draagvlak te krijgen voor de oplossingsrichtingen, zodat een gedegen en gedragen plan kan worden ingediend bij de gemeente Bronckhorst. "Doen we niets, omdat er op dit moment nog geen echte problemen zijn, dan bepaalt de gemeente (en ook nog eens een nieuw college, waarvan we nog niet weten hoe ze hier mee om zullen gaan) de toekomst van Zelhem." Vitale Kernen wil er graag, namens de inwoners, over meepraten en nodigt belangstellende inwoners uit deel te nemen in één van de commissies van de werkgroep. Ook dit kun je op 30 juni kenbaar maken.

Meer berichten