Afbeelding

BRIEF AAN HET OPENBAAR BESTUUR

Politiek

Wij ondergetekenden, bewoners van de Dorpsstraat Laag-Keppel, willen iedereen bedanken voor de grote steun die we hebben mogen ervaren voor de situatie in onze straat. Het begrip voor de problematiek die onze straat de laatste decennia heeft getroffen is hartverwarmend en een voorbeeld van echt noaberschap. Iedere dag weer. Onvergetelijk.

Ook zijn wij oprecht blij en trots op de steun van de provincie en de gemeente, de wethouder en zijn ambtenaren. Het vereist moed om te doen wat nodig is.

Wij vinden het spijtig maar onoverkomelijk dat de onhoudbare onveiligheid in onze straat gevolgen heeft voor anderen, nu de proef met de landbouwsluizen loopt. Het wordt elders drukker en soms ook gevaarlijker. Wij zouden het ook anders willen. Maar de gevaarlijke samenloop van verkeer in de Dorpsstraat is al decennialang bekend. Tot het zover komt dat deze situatie niet meer kan blijven. Niet technisch, niet ethisch, niet bestuurlijk noch juridisch. Tijd voor de feiten:

In 1990 zei de burgemeester van (destijds) de gemeente Hummelo en Keppel dat de situatie in de Dorpsstraat niet meer acceptabel was. Vervolgens werd de weg overgedragen aan de provincie. En er gebeurde niets.

Tijdens het onderzoek naar de rondweg in Hummelo gaf het bureau Royal Haskoning in 2003 in een rapport aan dat de keuze voor een westelijk traject op korte termijn zou leiden tot een toename van tenminste 3000 voertuigen op de Hummeloseweg en de Dorpsstraat: ‘De vormgeving en de functie in de autonome situatie komen niet meer overeen met het gebruik’, zo luidde de tekst. En zo geschiedde. En weer gebeurde er niets.

Het bestuur van de gemeente Bronckhorst is al vanaf de start van de gemeente bekend met het probleem. Vooral de regerende partijen CDA en VVD bleven op hun handen zitten en de rest keek ernaar. Weer gebeurde er niets.

De aanleg van een mogelijke rondweg vanaf de Sliekstraat is voor de provincie nooit een mogelijkheid geweest. Het was gedeputeerde van der Wal (VVD, nu demissionair minister) die dat expliciet uitsloot. Weer gebeurde er niets.

En nu?

De huidige actie van gemeente en provincie is noodzakelijk omdat een onafhankelijk rapport van Veilig Verkeer Nederland spreekt van een situatie die niet meer te verantwoorden is. In ieder opzicht. Dus moet het bestuur handelen. Eindelijk. En dat vereist moed en gaat niet zonder pijn. Wij begrijpen daarom dat er naast de vele steun ook mensen zijn die ervan balen.

Maar leg de oorzaak voor de onveilige verkeerssituatie niet bij de bewoners van de Dorpsstraat. Het is bestuurlijk falen. 40 Jaar niets doen, de andere kant opkijken, ontkennen en vergeten. En nog is de boodschap niet geland. Als bestuurders van omliggende gemeenten klagen, hebben ze hun huiswerk niet gedaan. Ze wisten het allemaal. Als CDA-raadslid Weverink weer met de optie Sliekstraat komt, houdt hij iedereen bewust voor de gek. Want het probleem is urgent, voor nu en in de toekomst; een verlenging van de Sliekstraat is niet voor 2040 gerealiseerd. Wees eerlijk en doe wat gedaan moet worden.

Bestuurders die wegkijken denken zieltjes te winnen, maar vergeten de prijs. Hun door de media overgenomen stemmingmakerij leidt tot een constante stroom van overlast, scheldpartijen -ook naar kinderen- en zelfs niet aflatende bedreigingen. Tot doodsbedreigingen aan toe. De schuld hiervoor ligt bij een kleine groep mensen, maar wordt gevoed door veel bestuurders. U draagt daarmee een zware last.

Binnenkort zijn de proeven afgelopen en is het woord weer aan inwoners en bestuurders. Wij roepen u op om de moeilijke discussie over oplossingen niet te voeren vanuit opportunisme en ontkenning, maar op basis van feiten en kansen. Alleen dan komen we verder. Als gemeenschap en als geloofwaardig bestuur. Het is genoeg geweest.

Laag-Keppel, 8 november 2023

Bewoners van de Dorpsstraat:
Mieke en Herman van den Broek-Hanskamp, Joke van Blaricum, Paul van Campen, Rob Hammink, Vincent en Ine Heitink-Baars, Jan en Els Jeurissen-Thijs, Esther en Mart de Kruif-Jansen, Jeske Kortenhorst, George Lelieveld, Jewlee Leong, Bob en Erna van Rooij-Mom, Rob, Wineke en Florian Schoonbeek, Frans en Enny Verheij-van de Veen, Paul van Woudenberg, Kees Zevenbergen

Verzonden aan:
Provincie Gelderland:
College van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, fracties politieke partijen

Gemeente Bronckhorst:
College van Burgemeester en wethouders, Gemeenteraad, fracties politieke partijen, Achterhoek Board, Dorpsraad Keppel en Eldrik, Hummelo en Drempt

En in c.c. naar:
De Gelderlander, Omroep Gelderland, Regio 8, Contact en gedeeld via social media

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid