De huisartsenzorg zoals we die nu kennen, staat onder druk. De Voorster huisarts Ingrid Roessingh-Spruijt legt uit hoe dit komt. Foto: eigen foto
De huisartsenzorg zoals we die nu kennen, staat onder druk. De Voorster huisarts Ingrid Roessingh-Spruijt legt uit hoe dit komt. Foto: eigen foto

Huisartsen strijden voor reëlere vergoedingen

Zorg

REGIO – De vele duizenden huisartsen in Nederland kijken gespannen en hoopvol uit naar donderdag 21 december. Dan doet het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag uitspraak in een door Stichting De Bevlogen Huisartsen en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) aangespannen zaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Inzet zijn reëlere vergoedingen die passen bij de sterk gestegen kosten waarmee praktijkhouders te maken hebben.

Door Rudi Hofman

“De huidige tarieven zijn gebaseerd op een kostenonderzoek van de NZa uit 2015 en de tarieven gelden voor 2023 en 2024. In de tussentijd zijn echter bijvoorbeeld de huisvestingskosten flink gestegen en onder andere daardoor dreigen er steeds meer praktijken te verdwijnen. Wij hopen dat het CBb ons in het gelijk stelt en dat we met terugwerkende kracht een hogere vergoeding krijgen”, zegt de Voorster huisarts Ingrid Roessingh-Spruijt.

Ambassadeur
Roessingh-Spruijt is een van de Bevlogen Huisartsen ‘die opkomen voor de belangen van huisartsen die zelfstandig en dicht bij de patiënt hun vak willen uitoefenen’. Zij is daarnaast ambassadeur voor de afdeling Gelre-IJssel van de LHV; hieronder vallen Apeldoorn e.o., Deventer e.o., Noordwest Veluwe en Zeewolde, Oost-Achterhoek, Zutphen en Oude IJssel.

Via een livestream is de uitspraak van het CBb donderdag tussen 10.00 en 11.00 uur live te volgen. Roessingh-Spruijt gaat ervan uit dat heel veel huisartsen dit gaan doen. Dat betekent dat patiënten op het genoemde tijdstip niet voor een regulier consult bij de betreffende huisartsen terechtkunnen. “Maar in geval van nood zijn we uiteraard ook dan wel bereikbaar en beschikbaar. Onze patiëntenzorg blijft gewaarborgd”, benadrukt Roessingh-Spruijt. Huisartsen willen met deze korte werkonderbreking aandacht vragen voor het feit dat de huisartsenzorg zoals we die nu kennen onder druk staat. 

Signaalfunctie
De bij het CBb aangespannen zaak is volgens de huisarts met name bedoeld als signaal richting NZa. “We hopen dat de NZa de tarieven moet aanpassen, want anders ontstaan er steeds groter problemen in de huisartsenzorg. Wij willen reële, kostendekkende vergoedingen, vooral ook om de broodnodige vestiging van nieuwe praktijkhouders mogelijk te maken. Anders zijn er straks alleen nog maar heel grote gezondheidscentra waar mensen niet meer een vaste huisarts hebben.”

In 2000 was rond 90 procent van alle huisartsen in Nederland nog zelfstandig gevestigd, in 2021 was dit gedaald tot net boven de 50 procent. Dit is volgens de huisarts in Voorst een zorgwekkende ontwikkeling. “Uit onderzoeken blijkt dat mensen gezonder zijn en langer leven als zij een vaste huisarts hebben. Die kent zijn of haar patiënten ook. De huisartsen en het huisartsenteam lossen 94 procent van de vragen en klachten van patiënten zelf op tegen slechts 6 procent van de totale zorgkosten in Nederland.”

Noodzaak
De gemiddelde praktijkhoudende huisarts besteedt 13 procent meer aan huisvestingskosten dan dat hij of zij vergoed krijgt en vier op de vijf praktijken beschikt over te weinig bedrijfsruimte. Alleen al deze cijfers tonen volgens Roessingh-Spruijt de noodzaak aan van hogere tarieven.

Wie de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in de ‘huisartsenzaak’ donderdag ook wil volgen, kan die ochtend op https://lnkd.in/eY7j4UcW een link naar de livestream vinden. De zitting in Den Haag begint om 10.00 uur.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant