Ontmoeting tussen jong en oud. Foto: Present Bronckhorst

Ontmoeting tussen jong en oud. Foto: Present Bronckhorst

Platform Welzijn Zelhem-Halle gaat jong en oud verbinden tijdens Nationale Ouderendag

Zorg

ZELHEM - Het Platform Welzijn Zelhem-Halle e.o. organiseert dit jaar op de Nationale Ouderendag op 6 oktober in Zelhem een activiteit waarbij ouderen en basisschoolleerlingen samen worden gebracht en met elkaar optrekken. Het project wil generaties verbinden en ontmoetingen tussen jong en oud creëren. Zes basisscholen in en rond Zelhem zijn benaderd en hebben laten weten met groep 7 en 8 graag deel te nemen aan deze dag. Het programma begint om 10.00 uur in de Brink, inloop vanaf 9.30 uur.

Vóór de coronapandemie hebben welzijnsorganisaties in Zelhem diverse malen op de Ouderendag een gezellige activiteit georganiseerd voor ouderen in Zelhem en omgeving. Deze activiteiten werden goed bezocht en gewaardeerd door de ouderen.
Dit jaar wil het Platform Welzijn Zelhem-Halle e.o., bestaande uit Present Bronckhorst, St. Naoberschap, Groene Kruis, EHBO, Smedekinck, De Boerderij, diaconie Zelhem, diaconie Halle en sociaal team Gemeente Bronckhorst, de Ouderendag graag breder trekken en behalve een gezellige middag ook een ontmoeting tussen ouderen en kinderen faciliteren.

Begrip voor elkaar
De combinatie tussen ouderen en kinderen blijkt in veel gevallen een ‘gouden combinatie’ en voor beide partijen van grote waarde. Het vergroot bijvoorbeeld het sociaal netwerk en door het contact krijgen de verschillende generaties meer begrip voor elkaar. Deze ontmoeting is in het dagelijks leven helaas niet altijd vanzelfsprekend. Het Platform helpt daar met deze dag graag een handje bij.
Behalve de ontmoeting met kinderen van groep 7/8 zal het programma ook een kleine wandeling door het dorp bevatten met een aantal leuke en gezellige onderbrekingen. Voor de deelnemende ouderen is er aan het begin van de middag een lunch met een eigen bijdrage van 5 euro. De organisatoren kijken uit naar een dag met mooie en waardevolle ontmoetingen!

Meer Informatie
Voor meer informatie over deze dag of wie zich als oudere wil opgeven, kan contact opnemen met Rinie Prins 06-45221201 of mail naar rinie.prinsroosendaal@gmail.com.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid