De Protestantse Gemeente Zelhem staat midden in de maatschappij
In het Leerhuys bij de Lambertikerk in Zelhem is een 'opbaarruimte' gerealiseerd. Foto: PR
In het Leerhuys bij de Lambertikerk in Zelhem is een 'opbaarruimte' gerealiseerd. Foto: PR

De Protestantse Gemeente Zelhem staat midden in de maatschappij

ZELHEM - Al langer wordt gewerkt aan plannen om de Lambertikerk en het bijgebouw ‘het Leerhuys multifunctioneel te maken. Immers de monumentale kerk heeft een prachtige akoestiek en is voor iedereen bereikbaar en toegankelijk. Aanpassingen voor sanitair en ruimte-indeling zijn wel noodzakelijk. Met het gereedkomen van een ‘opbaarruimte’ in het Leerhuys is de eerste stap gezet.

In de plannen voor het multifunctioneel maken van de kerk was ook opgenomen om in de kerk een opbaarruimte te creëren. De inpassing daarvan in het gebouw en de mogelijke impact die dit zou kunnen hebben op andere activiteiten in de kerken waren argumenten om, mede op verzoek van de kerkenraad, naar alternatieven te zoeken. Dat alternatief is gevonden in het oorspronkelijke Leerhuys, naast de kerk.

Van de vergaderruimte is circa een derde deel omgebouwd tot een volwaardige 24-uur ‘opbaarruimte. Daarbij is gedacht aan de verschillende aspecten van een dergelijke ruimte. Naast de kamer waar de overledene opgebaard wordt, is een zogenaamde portaalruimte gecreëerd. Daar kunnen zes mensen in alle rust met elkaar spreken of in stilte de overledenen gedenken. Daarnaast is er een kleine pantry, waar men zelf voor koffie kan zorgen en is een (invaliden)toilet beschikbaar.

Achtergrond om deze investering te doen, is de vaak voorkomende situatie waarbij de familie van een overledenen over heel Nederland verspreid woont. Zij wil vaak, op een voor hen passend moment, nog bij de overledene afscheid kunnen nemen. Omdat de opbaarruimte 24 uur per dag beschikbaar is, biedt deze die mogelijkheid. In sommige gevallen wil men ook als gezin of als familie afscheid kunnen nemen, of bij elkaar zijn. Daarom is ook een aparte familieruimte in het Leerhuys beschikbaar. Deze behoort niet standaard tot faciliteiten van de opbaarruimte. Men kan deze familieruimte naar behoefte huren. Deze kamer biedt plaats aan circa vijftien personen.

De Protestantse Gemeente Zelhem, de Lambertikerkgemeente, is geen uitvaartverzorger. Daarvoor zijn meerdere uitvaartondernemers in en rond Zelhem verantwoordelijk. Zij kunnen de ruimte(n) huren van de Lambertikerkgemeente en zijn gedurende de opbaring ook verantwoordelijk voor de gang van zaken. De gehele Zelhemse gemeenschap is welkom om gebruik te maken van deze mogelijkheid tot opbaring, ongeacht geloof of gezindte.

De organisatie rond de opbaar- en de familieruimte is in handen van mevrouw Fenny Brinkman; zij treedt op als coördinator. Hierbij wordt graag gebruik gemaakt van de digitale mogelijkheden. Uitvaartondernemers kunnen inloggen op een digitale agenda, beschikbaar via de link op de website van de Lambertikerk en daar hun reservering vastleggen. Daarmee worden dubbele boekingen vermeden, omdat degene die het eerste de ruimte reserveert, tijdens die periode het alleenrecht krijgt.

De Lambertikerk is een prachtig monument in het hart van het dorp Zelhem. Het onderhoud daarvan kost veel geld, dat zwaar drukt op de exploitatie van de kerkelijke gemeente. Net als de landelijke trend laat zien, wordt de kerkelijke gemeente geconfronteerd met een terugloop in leden. De kosten van het kerkgebouw drukken daarom steeds zwaarder op de schouders van minder mensen. Door het kerkgebouw multifunctioneel te maken, kunnen meer inkomsten worden verworven.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden