Afbeelding

Waarom wij cultuursensitief werken in de zorg

Zorg

Azora, Markenheem en het Graafschap College leiden nieuwe zorgmedewerkers met een migratieachtergrond op. Om deze nieuwe zorgmedewerkers te kunnen begeleiden krijgen huidige medewerkers binnen de organisaties een training en verdiepen zich in cultuursensitief werken. Wat houdt dit in en waarom is dit belangrijk? 

Het project wordt uitgevoerd onder de naam Kleurrijke Zorgverleners. Achterhoekers met een migratieachtergrond volgen een zorgopleiding op het Graafschap College en gaan bij Azora of Markenheem aan het werk. Met dit project krijgen mensen met een migratieachtergrond betere mogelijkheden om in de zorg aan het werk te gaan. 

Het is gunstig om het tekort aan toekomstig zorgpersoneel tegen te gaan en tegelijkertijd wordt er ingespeeld op veranderingen in het zorglandschap. De groep ouderen met een migratieachtergrond die zorg vragen wordt namelijk steeds groter. Dat maakt dat er binnen organisaties een ander soort diversiteit ontstaat. Er werken en wonen meer mensen met verschillende culturele achtergronden. Dat vraagt om cultuurbewustzijn en cultuursensitiviteit.  

Frans Mol, adviseur leren & ontwikkelen bij Markenheem: “Cultuursensitief werken houdt in dat je naar elkaar luistert en elkaar hoort. Je respecteert elkaars afkomst en kijkt hoe verschillen kleiner zijn te maken. Het betekent niet dat iemand zijn eigen afkomst verloochent, maar ook niet dat je ervan uitgaat, dat iemand zich maar moet aanpassen. Wij als organisatie en medewerkers moeten ook meebewegen met mensen met een andere culturele achtergrond.” 

Cultuursensitiviteit is belangrijk om de nieuwe zorgmedewerkers duurzaam aan de organisatie te binden. Bij ouderen met een migratieachtergrond zorgt cultuursensitief werken voor meer vertrouwen in de organisatie.  

Haci Sariaslan van Aslan Consultants is trainer voor de huidige zorgmedewerkers en laat zien hoe je cultuursensitiviteit eigen maakt in een zorgorganisatie. “Wij zeggen: ontmoet elkaar. Het gaat om de vraag: wie ben je en waar kom je vandaan? Creëer je een omgeving van vertrouwen en veiligheid in een organisatie? Dan komen de eigen verhalen vanzelf. Er ontstaat verbinding en begrip waarom iemand doet zoals hij of zij het doet. Daarna gaat het over van elkaar leren. En tot slot volgt borging: werkafspraken over cultuursensitief werken. Cultuursensitief werken gaat over individuele medewerkers én de organisatie.” 

Melanie Theyssen coördinerende verzorgende bij Azora heeft de training van Haci gevolgd. “Ik heb er veel aan gehad en leerde niet zomaar aan te nemen dat de ander begrijpt wat je bedoelt. Daarom moet je doorvragen en kom je erachter dat de ander je niet begrepen heeft. Het is belangrijk om in gesprek te gaan. Als een medewerker aarzelend voor de kamer van een bewoner staat en niet naar binnenloopt, kan die terughoudendheid een culturele achtergrond hebben. Het is belangrijk daar dan over te praten en elkaar te steunen.”  

‘Dit artikel wordt u aangeboden door Markenheem het is niet gemaakt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.’

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant