Niek Willemsen (l.) en Wim Heusinkveld bij de Oranjehof in Zelhem. Foto: Liesbeth Spaansen

Niek Willemsen (l.) en Wim Heusinkveld bij de Oranjehof in Zelhem. Foto: Liesbeth Spaansen

Nieuwe Stichting Naoberschap Zelhem staat in de startblokken

Zorg

ZELHEM – Na een intensief traject van overleg tussen vrijwilligers en bestuurders over samenwerking of fusie is uiteindelijk de conclusie geweest, dat Stichting Welzijn Zelhem en Stichting Noodhulp Zelhem een krachtiger organisatie zou zijn bij fusie. Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe Stichting Naoberschap Zelhem van start. “Het werkveld overlapt veel, al jaren eigenlijk”, leggen Wim Heusinkveld van Stichting Welzijn en Niek Willemsen van Stichting Noodhulp uit. “De belangen en activiteiten dienen dezelfde doelen.”

Door Liesbeth Spaansen

Wim Heusinkveld is een geboren en getogen Zelhemmer. Hij werkte tot zijn pensioen in de advieswereld. “Ik deed in die tijd weinig in Zelhem, behalve de ouder- en medezeggenschapsraad op school en als handbaltrainer in de regio. Maar eenmaal thuis, voelde ik me toch verplicht om iets voor Zelhem te gaan doen. Ik begon bij de ANBO en ging daarna naar Stichting Welzijn. Vanaf 2017 ben ik voorzitter.”
Niek Willemsen komt uit Zevenaar, was adviseur en projectmanager. Woonde lang in Nijmegen maar sinds 2008 woont hij hier. “Een bekende omgeving, mijn vrouw komt uit Hengelo. We hebben eerst een jaar gefietst en streken neer in Zelhem. Ik gaf bij de gemeente aan dat ik wel vrijwilligerswerk wilde gaan doen en sinds 2017 ben ik bij Noodhulp Zelhem.”

Stichting Noodhulp
Stichting Noodhulp Zelhem faciliteert bij (nood)hulp op aanvraag. “De hulpvraag bij instanties duurt vaak langer dan noodzakelijk. In die eerste periode wordt door vrijwilligers van Noodhulp hulp verleend”, vertelt Niek Willemsen. “Initiator van de Noodhulp was toenmalig huisarts van Zelhem, Johan de Boer, vijftig jaar geleden. Hij was van 1973 tot 2000 ook voorzitter van Stichting Noodhulp. Als iemand credit krijgt hiervoor, is hij het wel!”
Als noodhulp nodig is, wordt een dienstdoende vrijwilliger benaderd om te kijken wie er kan helpen. “Het gaat dan om even mee te gaan naar een arts, als iemand alleen is bijvoorbeeld”, legt Niek uit.

Stichting Noodhulp organiseert in ‘De Pokkershutte’ in IJzevoorde gym-uren, onder leiding van een fysiotherapeut. “Maar eerst koffie, of daarna koffie”, lacht Niek. “Het sociale contact, het elkaar ontmoeten is belangrijk.” Ook organiseert de stichting activiteiten in Halle, Velswijk, Wolfersveen en IJzevoorde soosmiddagen, waarbij het ook belangrijk is dat mensen elkaar ontmoeten.
Het 50-jarig jubileum wordt op 12 mei gevierd tijdens een gezellige middag in Buurthuis D’n Draejer in de Velswijk. Speaker is Eric van den Berg.

Stichting Welzijn
Sinds 2006 is Stichting Welzijn Zelhem actief. “Dit is na de samenvoeging van de gemeenten tot een grote gemeente Bronckhorst. Er waren sociaal consulenten in dienst. In 2015 zijn deze naar de gemeentelijke Sociale Teams gegaan. “Wij hebben nu alleen nog vrijwilligers voor de diverse activiteiten zoals koffiedrinken, spelletjesavond, bingo en koersballen, maar ook onder leiding van docenten ‘Fit door bewegen’ in de Oranjehof en de Korenaar in Halle, het zwemmen in De Brink en de wekelijkse fietstocht door de fietsgroep.
In Dorpshuis de Korenaar Halle is de seniorenopvang destijds door Paul Tiggelhoven opgericht. “Er wordt hiermee een belangrijke leemte opgevuld. Het is vooral bedoeld voor mensen die geen indicatie hebben maar al wel mantelzorg nodig hebben. Wij kunnen twaalf gasten een dag in de week opvangen, de mensen krijgen een dagprogramma en een warme maaltijd.”
Vele activiteiten van Stichting Welzijn worden georganiseerd in de Oranjehof. “De Oranjehof is onze ontmoetingsruimte”, vertelt Wim. “Daarnaast verhuren we deze aan andere verenigingen, zo kunnen we wat extra inkomsten verkrijgen, naast de gemeentelijke subsidie.” Vooral de Oranjehof Speciaal is erg populair. “Een middag met muziek, koffie met wat lekkers, een drankje en een hapje voor een all-in prijs. Mensen zijn een middagje uit.”
Daarnaast wordt de tweewekelijkse open tafel op vrijdagmiddag , waar rond de veertig mensen aanschuiven om mee te eten, goed ontvangen. “De wens is nog om met de mensen zelf boodschappen te gaan doen en dan zelf koken”, is Niek enthousiast. “Hopelijk lukt dat nog.”

Stichting Naoberschap
“De gemeente was blij met ons toen we aangaven dat we een fusie tussen de stichtingen Welzijn en Noodhulp een goed idee vonden. Voor de subsidie blijft 1+1=2, want als nieuwe Stichting Naoberschap Zelhem organiseren we in ieder geval de activiteiten zoals ze nu plaatsvinden.
Zowel Wim als Niek benadrukken dat de nieuwe stichting de activiteiten die de fusiestichtingen thans ontplooien wel verder willen verbreden. “We hebben veel expertise in huis.”
Het nieuwe dagelijks bestuur van Stichting Naoberschap Zelhem bestaat voorlopig uit voorzitter Niek Willemsen, penningmeester Wim Heusinkveld, coördinator Rinie Prins en secretaris Dorien Salemink. “Het is de bedoeling om er een adviescommissie bij op te richten, maar we zoeken nog vrijwilligers die als bestuurslid willen aanschuiven”, laat Wim weten. “Graag veertigers/vijftigers, mensen die straks de stichting kunnen voortzetten. Zij hoeven geen zware taken te hebben, we willen graag dat ze meedenken over de veranderingen die er aan komen. Het zou fijn zijn als er iemand komt die thuis is in de sociale media, facebook, twitter en instagram.”
Zowel Niek als Wim zijn het erover eens dat er veel mensen zijn die voor een uurtje of drie per week tijd willen vrijmaken om als vrijwilliger aan de slag te gaan. “Ik denk aan een boekhouder van een bedrijf die bijvoorbeeld een paar uurtjes als penningmeester iets zou kunnen betekenen, of iemand die een keertje mee wil wandelen naar het bos. Mensen zijn niet onwelwillend, ze weten alleen niet waar ze zich kunnen aanmelden.”

De nieuwe stichting, waar met hulp van notaris Jeroen Blankestijn nieuwe statuten zijn opgesteld, krijgt een nieuwe naam, nieuw logo, nieuwe site en huisstijl en is voornemens er voor iedereen te willen zijn. “We gaan veel meer doen, ook voor jongeren. Jongeren en ouderen samenbrengen, verbindingen leggen. Daar zijn al wat projecten voor in het leven geroepen, zoals de Dorpsschool Halle die de ouderen bezoekt”, vertelt Wim. “Jeugd moet ook een plek hebben en daarom hebben we mensen nodig die willen meedenken en tijd willen investeren. Kom met een idee, we willen graag ondersteunen.”

Niek Willemsen wil graag meer eenzame mensen ontmoeten. “Dat is wel een van mijn speerpunten. Onze vrijwilligers zijn de oren en ogen van Zelhem. Het individualisme valt weg, er is steeds meer gemeenschapszin. Dat is een geweldige ontwikkeling!”


welzijnzelhem.nl

noodhulpzelhem.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid