Aanvragen van subsidie. Foto: pexels.com

Aanvragen van subsidie. Foto: pexels.com

Inloopspreekuur voor duurzaamheidssubsidie Bloemenbuurt Zelhem

Wonen

Vrijdag 24 maart in de Looschool Zelhem

ZELHEM - Leden van de buurtwerkgroep van de Bloemenbuurt in Zelhem zitten vrijdag 24 maart van 16.00 tot 20.00 uur in de Looschool klaar om medebewoners te helpen bij het aanvragen van de duurzaamheidsubsidie die speciaal voor deze buurt ter beschikking is. Medewerkers van het energieloket Achterhoek (onderdeel van Agem) en medewerkers van de gemeente Bronckhorst zijn aanwezig voor vragen en ook de energiecoach is te raadplegen.

Duurzaamheid subsidie Bloemenbuurt
Sinds het najaar van 2022 is er een flink subsidiebedrag beschikbaar voor de Bloemenbuurt. Deze subsidiepot waar alle woningeigenaren van de Bloemenbuurt in Zelhem gebruik van kunnen maken, is nog lang niet leeg. Er kan subsidie aangevraagd worden voor verduurzaming van de woning (ook kleine maatregelen zoals tochtstrippen, radiatorfolie of energiezuinige apparatuur vallen hieronder), levensloopbestendig maken van je huis, het verwijderen van asbest in de daken, het afkoppelen van het regenwater en achterstallig onderhoud. Het blijkt dat veel woningeigenaren nog geen gebruik hebben gemaakt van de subsidiemogelijkheden. De procedure voor de aanvraag via het energieloket liep niet soepel. Er zijn inmiddels verbeteringen doorgevoerd.

Hulp bij de procedure
Omdat in de praktijk het niet voor iedereen even makkelijk is om de digitale aanvraag in te dienen heeft de buurtwerkgroep in overleg met de gemeente en energieloket Achterhoek (onderdeel van Agem) besloten om vrijdag 24 maart in de Looschool in de Bloemenbuurt een speciaal inloopspreekuur te organiseren. Bewoners van de Bloemenbuurt zijn van 16.00 uur tot 20.00 uur van harte welkom bij de Looschool.

Je krijgt tijdens het inloopspreekuur duidelijkheid over de gegevens die nodig zijn voor de subsidieaanvraag, aan welke voorwaarden je moet voldoen en op welke bedragen je aanspraak kan maken.

Als je inmiddels al stappen hebt gezet en weet welke aanpassingen aan je woning je wilt gaan (laten) uitvoeren, kan je geholpen worden met de daadwerkelijk subsidieaanvraag. Leden van de buurtwerkgroep, medewerkers van het energieloket Achterhoek en medewerkers van de gemeente kunnen helpen tijdens het spreekuur met het digitaal invullen van de formulieren. Neem in dat geval zoveel mogelijk gegevens mee naar het inloopmoment. Voor het daadwerkelijk aanvragen van de subsidie zijn offertes voor de klussen die je wilt ondernemen belangrijk. Mocht je een energielabel hebben, dan is het verstandig om dat ook mee te nemen.


Informatie over de subsidieregeling: energieloketachterhoek.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid