Marie Thérèse Andeweg, gepensioneerd bouwkundig ingenieur. Eigen foto
Marie Thérèse Andeweg, gepensioneerd bouwkundig ingenieur. Eigen foto

Ledenavond van Het Nut Zelhem op maandag 16 januari: lezing over de volkshuisvesting in Nederland

Wonen

ZELHEM - Op de ledenavond van Het Nut Zelhem op maandag 16 januari zal Marie Thérèse Andeweg een onderwerp behandelen, dat ook nu weer volop in de belangstelling staat namelijk de volkshuisvesting in Nederland. 

De huidige wooncrisis is van een geheel andere orde dan waarmee we geconfronteerd werden meteen na de oorlog. Er was toen massale behoefte aan woonruimte voor herstel van oorlogsschade maar ook door sterke stijging van het aantal geboorten en achterstand in nieuwbouw.
Er kwamen nieuwe stadsdelen zoals bijvoorbeeld de Bijlmer en er werden met name in de sociale woningbouw indrukwekkende prestaties geleverd.

Sinds de invoering van de woningwet in 1901 is bij wet vastgelegd dat het huisvesten van minderbedeelde groepen in onze samenleving een zorg van de overheid is. Het realiseren van voldoende woningen van behoorlijke kwaliteit is lang niet altijd gemakkelijk geweest. Woonden er in 1900 in Nederland zo’n 5 miljoen mensen, in 1950 waren dat er al 10 miljoen, in 1990 was de Nederlandse bevolking gegroeid naar 15 miljoen en nu gaan we richting de 18 miljoen. Woonde het overgrote deel van de Nederlandse bevolking 100 jaar geleden nog als grote gezinnen bij elkaar, tegenwoordig is de gemiddelde woningbezetting veel lager, wat betekent dat er relatief ook veel meer woningen nodig zijn om al die mensen te huisvesten. 

Ook zijn er tegenwoordig heel andere doelgroepen op de markt en dat vraagt weer om aangepaste huisvesting. Senioren stellen immers heel andere eisen aan hun woning dan een starter of een één ouder gezin. 

Technische ontwikkelingen hebben het wonen intussen veel comfortabeler gemaakt. De eisen van hoe we willen wonen en wat we ons kunnen veroorloven zijn door de jaren heen dan ook sterk veranderd. Er moeten daarom niet alleen steeds meer woningen worden gebouwd voor de toenemende vraag, maar de kwaliteit van de bestaande voorraad moet ook voortdurend worden aangepast aan die steeds oplopende kwaliteitseisen. Woningen blijven immers vele tientallen jaren in gebruik. Volkshuisvesting kent in Nederland dan ook een lange en boeiende geschiedenis.

Marie Thérèse Andeweg is (inmiddels gepensioneerd) bouwkundig ingenieur. Tijdens haar werk op de Technische Universiteit Delft specialiseerde ze zich in de Nederlandse volkshuisvesting van na de oorlog, vooral de massale bouw van portiek etageflats. Ze hield zich met name bezig met de herontwikkeling van dit deel van onze woningvoorraad.
De ledenavond vindt plaats in zaal De Ploeg van Jaimy’s restaurant en begint om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Voor Nut leden is toegang gratis maar ook gasten zijn welkom tegen betaling van 5 euro inclusief koffie.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid