Patrick aan het werk met zonnepanelen. Foto: PR

Patrick aan het werk met zonnepanelen. Foto: PR

Bloemenbuurt ‘Wijk van de Toekomst’: bewoners aan het woord

Wonen

ZELHEM - De Bloemenbuurt in Zelhem is de eerste wijk in de gemeente Bronckhorst waar het project ‘Wijk van de Toekomst’ is gestart. Om de doelstelling van de gemeente ‘een duurzame gemeente in 2030’ te halen, zullen in een later stadium alle wijken en buurten binnen de gemeente stap voor stap geholpen worden om te verduurzamen. Een groep bewoners van de Bloemenbuurt werkt inmiddels in de buurtwerkgroep samen met allerlei partijen om de wijk toekomstbestendig te maken. Aan het woord komen enthousiaste bewoners die vertellen waarom zij tijd en energie in de toekomst van hun eigen wijk steken.

Patrick
Patrick en zijn vrouw Yvonne zijn begin dertigers en hebben zes jaar geleden een huis uit 1971 gekocht aan de Weverstraat. Patrick en Yvonne hebben sindsdien veel vrije tijd gestoken in het opknappen van het huis. Daarbij hebben zij onder andere duurzaamheidsstappen gezet met dubbel glas, zonnepanelen en dakisolatie.

Marja en Peter
Marja en Peter zijn gepensioneerd en zijn zestien jaar geleden verhuisd naar een semibungalow aan de Papaverstraat. De woning is gebouwd in 1967. Marja en Peter hebben zich allebei aangesloten bij de buurtwerkgroep.

Wat is de reden dat jij actief betrokken bent bij de Bloemenbuurt, Wijk van de Toekomst?
Patrick: “Ik heb een technische studie gedaan en vind de energietransitie interessant. Daarnaast hoop ik dat de subsidieregeling ons persoonlijk mogelijkheden geeft om verder te verduurzamen. Tot slot vind ik het belangrijk dat je een bijdrage levert als je inspraak wilt hebben.”
Marja en Peter: “We zien de noodzaak van het verduurzamen maar kunnen niet overzien hoe we dat in ons geval moeten doen. We zijn op zoek naar hulp en informatie. Deelnemen geeft ons de kans om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen. Daarnaast willen we bijdragen aan de toekomst van onze wijk.”

Bij welk project van de werkgroep ben je betrokken? 
Patrick: “Ik zet me op dit moment in voor de organisatie van de duurzaamheidsmarkt van 8 oktober. Op die markt, die op de Looschool plaatsvindt, zijn veel verschillende organisaties en bedrijven aanwezig om informatie te verschaffen, voorlichting te geven en inwoners verder te helpen met het verduurzamen van huis, tuin en buurt.”
Marja: “We zitten allebei in de buurtwerkgroep. Ik ben actief in de ‘groen’groep. Biodiversiteit heeft mijn interesse en ik denk dat ik voor de wijk daarin iets kan betekenen. De groengroep is een actieve deelwerkgroep die snel zaken weet te realiseren.”

Zie je op dit moment al resultaten die motiverend zijn?
Patrick: “Het enthousiasme van alle bedrijven, de school en andere organisaties die we benaderen om mee te doen aan de duurzaamheidsmarkt is super leuk en motiverend!”
Marja: Voor meer biodiversiteit in de buurt wordt binnenkort de eerste bijenbak tegenover het Witte Paard geplaatst. Na de duurzaamheidsmarkt volgt de plaatsing van de tweede bijenbak in de wijk. Tijdens de duurzaamheidsmarkt wordt de actie ‘Tegels eruit, planten erin’ gerealiseerd. Concrete acties die een verschil kunnen maken! Voor mij heel motiverend om mee bezig te zijn.”

Wat zou je de bewoners van de buurt willen meegeven?
Patrick: “Iedereen die een steentje bijdraagt, hoe klein ook, heeft invloed en zet dingen in beweging.”
Marja en Peter: “Wij, als bewoners van de Bloemenbuurt, zijn de pioniers van de duurzaamheidsopdracht waar de hele gemeente mee is geconfronteerd. Samen die grote duurzaamheidsklus oppakken, elkaar stimuleren en van elkaar leren heeft de mooie bijkomstigheid dat er meer samenhorigheid in de buurt ontstaat.”

Bewoners van de Bloemenbuurt worden uitgenodigd om aan te sluiten bij de buurtwerkgroep of kortstondig mee te doen met een deelproject. Bewoners die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen in de Bloemenbuurt ‘Wijk van de Toekomst’ kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Kijk op site of stuur een email.


bloemenbuurt@bronckhorst.nl

www.opmorgen.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid