Werk aan de weg. Foto: PR

Werk aan de weg. Foto: PR

Foto: PR

Provinciaal Inpassingsplan voor N315 Doetinchem-Ruurlo

Vervoer

RUURLO - Provincie Gelderland bereidt een Provinciaal InpassingsPlan (PIP) voor de N315 Doetinchem-Ruurlo voor. Dit is nodig om een wegverbreding bij Zelhem planologisch mogelijk te maken en om het inrichtingsplan uit te kunnen voeren. Het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan ligt naar verwachting rond de zomer van 2022 ter inzage. En vervolgens nemen Provinciale Staten eind 2022 hierover een besluit.

In 2021 voerde provincie Gelderland diverse werkzaamheden uit op de N315 Doetinchem-Ruurlo, met name groot onderhoud aan de verhardingen en de aanpassing van enkele knelpunten. Een deel van het werk kon nog niet worden uitgevoerd, omdat een nieuw bomenbeleid in de maak was. De inmiddels door Gedeputeerde Staten vastgestelde ‘Werkwijze bomen langs provinciale wegen’ maakt de tweede fase van dit project mogelijk. De resterende werkzaamheden zijn: een noodzakelijke verbreding van een weggedeelte van ongeveer twee kilometer lang bij Zelhem, gecombineerd met asfaltonderhoud. En uitvoering van het integraal inrichtingsplan, waarmee wordt geïnvesteerd in zowel de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden als in de verkeersveiligheid. Daarvoor planten we ruim 450 bomen en meer dan 5.000 vierkante meter struiken aan en worden circa 40 tot 45 bomen gekapt.

Participatie
De provincie betrekt opnieuw de Werkgroep Bomen die vanaf eind 2017 tot begin 2019 tijdens de verkenningsfase meedacht. Op deze manier kunnen de in deze werkgroep zittende aanwonenden, bomenbelangengroepen en de drie gemeenten meedenken en input geven aan bijvoorbeeld de soorten bomen en struiken die gepland kunnen worden en welke locaties daarvoor passend zijn.

Planning
Gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Doetinchem hebben ingestemd met het opstellen van een PIP. Naar verwachting ligt het ontwerp-PIP rond juni 2022 ter inzage. Iedereen kan dan zienswijzen indienen. De provincie organiseert daarbij een informatiemoment voor bewoners en andere belangstellenden. Naar verwachting besluiten Provinciale Staten eind 2022 over het PIP. Via de website https://www.gelderland.nl/N315-Doetinchem-Ruurlo worden belangstellenden op de hoogte gehouden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid