Sport en bewegen in de gemeente Bronckhorst. Foto: Karin ten Heggeler

Sport en bewegen in de gemeente Bronckhorst. Foto: Karin ten Heggeler

Website lokaal sportakkoord ‘Heel Bronckhorst beweegt!’ live

Sport

Sport- en beweegakkoord Bronckhorst biedt mogelijkheid tot online aanvragen van subsidie

BRONCKHORST - Al enige tijd is ook in Bronckhorst een lokaal sport- en beweegakkoord: ‘Heel Bronckhorst beweegt!’. Meerdere verenigingen hebben inmiddels een bijdrage vanuit dit akkoord mogen ontvangen voor passende, vernieuwende en innovatieve sport- en beweegactiviteiten.

De stuurgroep van het sport- en beweegakkoord heeft zich in de tussentijd ingezet om een eenvoudige en uniforme manier van aanvragen beschikbaar te maken voor verschillende partijen in Bronckhorst. Daarvoor is de website www.bronckhorstbeweegt.nl het portaal.

Op deze website is informatie te vinden over het landelijke, regionale en lokale sportakkoord en is meer informatie te vinden over het aanvragen van financiële ondersteuning vanuit ‘Heel Bronckhorst Beweegt!’ voor activiteiten van Bronckhorster organisaties. Binnen ‘Heel Bronckhorst Beweegt!’ is uitvoeringsbudget beschikbaar, dus wie gedachten heeft over hoe een organisatie bij kan dragen aan de doelen van dit sport- en beweegakkoord, kan een aanvraag indienen. Meer informatie over de doelen van ‘Heel Bronckhorst Beweegt!’ staat op de site.


bronckhorstbeweegt.nl

Website lokaal sportakkoord ‘Heel Bronckhorst beweegt!’ live. Foto: PR
Sport- en beweegactiviteiten in de gemeente Bronckhorst. Foto: Karin ten Heggeler
Sport- en beweegactiviteiten in de gemeente Bronckhorst. Foto: Karin ten Heggeler

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid