Afbeelding

GroenLinks: Praat jij mee over meepraten?

Politiek

BRONCKHORST/ZELHEM - Participatie, het klinkt zo mooi. Maar is het altijd mooi? Zowel individuele burgers, bewonersinitiatieven als gemeenten zijn op zoek naar welke rol ze kunnen en willen spelen in participatieprocessen. Het is zoeken naar hoe je mensen betrekt, meeneemt in het proces en welke stijl en communicatie daarbij het beste past. Op de themabijeenkomst ‘succesvolle burgerparticipatie’ van GroenLinks Bronckhorst kan je hierover meepraten, meedenken en dus participeren. Iedereen is welkom op zaterdag 28 januari van 11.00 tot 12.30 uur bij HIER Achterhoek Multifunctionele ruimtes aan de Palmberg 18 in Zelhem.

Het stimuleren van nieuwe vormen van bewonersparticipatie is één van de opdrachten die GroenLinks Bronckhorst zich stelt in de raad. Zij wil een modern, open en betrokken lokaal bestuur met een actieve rol voor burgers en samenleving.
GroenLinks Bronckhorst vindt dat inwoners actief betrokken moeten worden bij grote thema’s als bijvoorbeeld de energietransitie, het welzijnswerk en de omgevingswet. Tijdens de bijeenkomst worden ervaringen en inzichten uitgewisseld en komen zowel positieve als minder positieve voorbeelden aan de orde. Zij hoopt daarmee de ingrediënten voor een goede participatie helder in beeld te krijgen. GroenLinks hoopt dat burgers, politici, ambtenaren en anderen geïnspireerd raken door deze inzichten!

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid