Afbeelding
Foto: PR

De verschillen tussen een maatwerkregeling en een vangnetregeling

Partnerbijdrage

De maatwerkregeling en vangnetregeling worden nog al eens door elkaar gehaald. Niet zo gek, want ze lijken op elkaar. Toch zijn er zeker belangrijke verschillen. Tijd voor duidelijkheid.

Ondersteuning door deskundigen

Als werkgever bent u verplicht om uw organisatie te laten ondersteunen door arbodienstverleners bij het arbo- en verzuimbeleid. Daarvoor sluit u overeenkomsten met deskundigen. Denk hierbij aan de arbodienst en de arboarts. Dit kunt u op verschillende manieren vorm geven: met een maatwerkregeling of een vangnetregeling.

Wat is het grootste verschil?

Het grootste verschil tussen deze regelingen zit hem in de partij(en) met wie u samenwerkt.

Bij de maatwerkregeling…

 • Gaat u voor maatwerk en flexibiliteit
 • Besluit u zelf met welke deskundigen u samenwerkt
 • Kunt u met verschillende partijen samenwerken
 • Hoeven de dienstverleners die u inschakelt niet per se een gecertificeerde arbodienst te zijn

Bij de vangnetregeling…

 • Heeft u een vast contract met één gecertificeerde arbodienst voor alle verplichte arbozaken
 • Mag u voor het PMO en de RI&E wel met een andere kerndeskundige samenwerken

Wanneer is de maatwerkregeling geschikt voor uw organisatie?

De maatwerkregeling biedt meer vrijheid, maar toch maken lang niet alle organisaties hier gebruik van. Waarom? Het is simpelweg niet altijd toegestaan.

U mag alleen voor de maatwerkregeling kiezen als:

 • Uw organisatie een OR of PVT heeft
 • U de OR of PVT betrekt bij de keuzes, zij hiermee instemmen en hierover schriftelijke afspraken worden gemaakt
 • Uw cao de maatwerkregeling toestaat

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan valt uw organisatie automatisch onder de vangnetregeling.

Hoe gaat de maatwerkregeling in zijn werk?

De maatwerkregeling biedt u veel flexibiliteit, maar er komt wel redelijk wat coördinatiewerk bij kijken.

Als werkgever…

 • Bent u verplicht samen te werken met minimaal één bedrijfsarts voor de ondersteuning bij wettelijke arbotaken
 • Kunt u overige arbo- en verzuimwerkzaamheden uitbesteden hoe u zelf wilt. U mag ook met niet-gecertificeerde dienstverleners samenwerken
 • Zorgt u voor een goede samenwerking en communicatie tussen u als werkgever, uw medewerkers en de dienstverleners
 • Overlegt u met de OR of PVT over de gekozen dienstverleners en de inhoud van de contracten (tenzij de keuze voor de maatwerkregeling in de cao is vastgelegd)
 • Informeert u de bedrijfsarts over afspraken die u met andere arbodeskundigen maakt

Hoe gaat de vangnetregeling in zijn werk?

De vangnetregeling biedt weinig flexibiliteit, maar is ook een stuk simpeler. Hierbij regelt u alle verplichte arbozaken via één gecertificeerde arbodienst. Binnen deze arbodienst kunnen verschillende kerndeskundigen ingezet worden.

Voor het PMO en de RI&E mag u indien gewenst wel een kerndeskundige van buiten uw vaste arbodienst inschakelen. Bij de vangnetregeling hebben uw medewerkers (via de OR of PVT) instemmingsrecht bij de keuze van de arbodienst en bij de inhoud van het contract.

Gratis hulp

Gratis hulp bij het vinden van arbodienstverleners die het beste bij uw organisatie passen? Die uw organisatie echt begrijpen? HR Navigator selecteert gratis de drie beste partijen voor u. Snel, makkelijk en 100% onafhankelijk.

Dit artikel wordt u aangeboden door HR Navigator. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid