Afbeelding

Laatste bericht van voormalig Actiecomité Zonneparken Halle

Opinie

In het kort: In april 2021 zijn wij als omwonenden en belanghebbenden ingelicht over de te bouwen Zonneparken in Halle. Vanaf dat moment hebben we de procedure als onprettig en niet correct bevonden. Wanneer je hoort dat de eerste contacten al in 2019 zijn gestart voelt dat als een proces dat al in kannen en kruiken is. Zo hebben we nooit een antwoord gehad op de vraag wanneer het contract met de verhuurder is getekend. Was dit voor of nadat wij voor het eerst werden ingelicht? Het is dus niet vreemd dat het gevoel van argwaan er tot op de dag van vandaag is.

Helaas heeft de rechter beslist dat deze zonneparken gebouwd mogen worden. Alleen de juridische kant werd meegewogen. Belanghebbenden en omwonenden hebben hier een zure smaak in de mond aan overgehouden en de onvrede is dan ook nog volop aanwezig.

Politiek: CDA en PvdA hielden contact met het toen nog bestaande Actiecomité Zonneparken Halle, dit actiecomité heeft steeds de actiegroep en de omwonenden vertegenwoordigd. CDA is net als wij tegen zonneparken op landbouwgrond en PvdA wilde de vinger aan de pols houden waar het de procedure betrof. Deze laatste partij blijft dit doen om controle te houden op het 50% lokaal eigenaarschap dat noodzakelijk is voor de ontwikkeling van deze parken en omdat dit correct moet worden toegepast, namelijk volgens de postcoderoos. Deze genoemde partijen hebben ook de plekken ter plaatse bezocht evenals GroenLinks. De politieke partijen hadden geen stem in deze zonneparkprocedure, ze hebben ingestemd met geen inmenging, ze hebben zich dus vrijwillig monddood laten maken. Iets wat de burgers nooit ten goede komt. De toenmalig wethouder van GroenLinks kwam dit goed uit vanwege zijn fanatieke streven om deze parken zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.

De rechtszaak (december 2022) was het verhaal van klein duimpje en de reus, zonder goede jurist en met te weinig onderbouwing van onze kant waren de gemeente, AGEM en Izen met hun jurist natuurlijk in het voordeel. Maar dan moet het spelletje wel eerlijk gespeeld worden. 

Het is namelijk als volgt gegaan: De gemeente, AGEM en Izen hebben een week voor de rechtszitting de rechter stukken doen toekomen waar een gewijzigd en een ‘nieuw’ kaartje van het Zonnepark Nijmansedijk toegevoegd werd. Op dit kaartje van de situatie Zonnepark Nijmansedijk is de wijziging te zien waar wij in onze zienswijzen om gevraagd hadden namelijk de veilige toegang van de brandweer rondom de zonneparken. Prima zou je zeggen, maar onze zienswijzen zijn pas na de vergunningverlening beantwoord. Het vernieuwde kaartje van Zonnepark Nijmansedijk zagen wij pas een week voor de rechtszitting, ons is dit kaartje nooit eerder toegezonden. 

Van een wijziging over de veiligheid voor dezelfde situatie bij Zonnepark Molenweg hebben we als omwonenden nog steeds niets gezien. Misschien is hiervan ook wel een ‘nieuw’ kaartje aanwezig. En dan te bedenken dat de jurist in haar verweer het gebrek aan communicatie en gebrek aan participatie zoals wij dat als omwonenden aangegeven hebben, een ‘ervaring’ noemt. Met andere woorden het is niet de realiteit! Niet professioneel van deze jurist zo’n uitspraak. Vreemd is dan ook dat deze ‘ervaring’ er in de correspondentie met AGEM en de gesprekken met ons er heel anders uitziet. Het komt er volgens ons op neer dat de vergunningen voor beide zonneparken zijn verleend op de oude onveilige situatie. Wanneer de gemeente zich dit onrechtmatig handelen aantrekt kan ze slechts één ding doen namelijk de verleende vergunningen intrekken en de procedure overdoen. U mag als lezer zelf invullen of dit gaat gebeuren?

Na de uitspraak van de rechter komt er al snel een artikel in de Gelderlander van het CDA en coalitiegenoot GBB, er is zelfs een motie aangenomen om het beleid aan te passen. Zoals het in Halle gegaan is mag het nooit weer gebeuren staat er letterlijk. In Halle kreeg men twee zonneparken in de maag gesplitst, zeggen CDA en GBB in dit artikel en dat is zacht uitgedrukt vinden wij. In dit artikel zegt men bang te zijn voor weinig draagvlak en de meeste boeren hebben in deze omgeving hun daken al vol liggen met zonnepanelen, de particuliere daken worden niet eens genoemd. Blijkbaar weet men heel goed wat er is mis gegaan!

Bij datzelfde GBB hebben wij nooit gehoor gevonden toen we bij hen net als bij de andere partijen onze grieven hebben geuit. Juist deze partij roept dat het mooie buitengebied beschermd moet worden en dat de authentieke zandwegen gekoesterd moeten worden. Wanneer GBB zich hier meer in had verdiept had men gezien dat de twee Zonneparken in Halle uitgerekend aan zulke authentieke zandwegen ontwikkeld worden. Wat hebben we als burgers aan dit soort politiek? Helemaal niets dus.

De actiegroep en het actiecomité Zonneparken Halle zijn opgeheven, maar vanwege die zure smaak wilden we dit toch graag naar buiten brengen. Namens het inmiddels opgeheven actiecomité,

Bernadet Bruggink,
Ronald ter Maat,
Ans Dorst,
Marco te Grotenhuis

Mail: b.doetam@kpnplanet.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant