Een van de twee opgevangen bevers. Foto: Opvang Noach

Een van de twee opgevangen bevers. Foto: Opvang Noach

2022 was voor Opvang Noach peentjes zweten...

Natuur

HALLE - Toon, Shakib en Petra Lesterade begonnen het jaar 2022 goed met de aanplant van het rustgebied. Maar rustig bleef het niet lang bij Opvang Noach in Halle, mede door het stoppen van de egelopvang, de wildopvang in Enschede en de duivenopvang in Hengelo. Zij probeerden het samen op te lossen met collega-asielhouders, in de praktijk kwam het er tot nu toe op neer dat het grootste gros naar Halle kwam.

Al bijna 500 egels zijn dit jaar opgevangen afgelopen jaar en daarom wordt Opvang Noach uitgebreid op het naburige perceel. Gelukkig hebben ze de financiering voor de aankoop hiervan rond gekregen en daarmee voor de wildopvang van Gelderland en omstreken een grote stap gezet, ook voor de toekomst van de stichting zelf.
Bijzonder, zeker nu zij in december met velen hun 20-jarig bestaan als stichting vierden. “We zijn u allen erg dankbaar voor de steun die het mogelijk maakte al die duizenden dieren per jaar hulp te bieden en mensen bij te staan met raad en daad”, zeggen Toon, Shakib en Petra. “In 2023 gaan we verder met verduurzamen en klussen aan de Aaltenseweg 21. Ook gaan we op zoek naar vrijwilligers en of stagiaires om deze bij de egelopvang in te kunnen zetten.”
Natuurlijk blijft de zorg voor de inheemse wilde dieren en de kwaliteit hiervan prioriteit. Ook de vele voorlichtingen en lezingen waren weer druk bezocht met vooral goede reacties. Eind van het jaar was er een delegatie van de provincie Gelderland op bezoek naar aanleiding van het advies van de Raad voor Dieren Aangelegenheden (R.D.A.). Zij vinden het een taak voor de (rijks)overheid (financiële) steun te bieden aan opvangcentra voor inheemse wilde dieren. Dat gebeurt al wel in verschillende provincies. Men was zeer onder de indruk van de werkzaamheden en inzet. “Laten we hierop hopen voor de toekomst van de wildopvang ook in Gelderland.”

Steun is harder nodig dan ooit, maar samen is het verschil blijvend te maken. Stichting Opvang Noach gaat er weer voor zoals altijd. Naast de inbeslagnames zijn er ruim 3450 dieren opgevangen.

In 2022 opgevangen dieren:
4 aalscholvers, 17 appelvinken, 2 bevers, 42 boerenzwaluwen, 40 bonte spechten, 4 bonte vliegenvangers, 4 boomklevers, 3 boomkruipers, 5 boommarters, 1 bosuil, 6 buizerds, 7 bunzingen, 1 das, 10 duiven, 122 eekhoorns, 196 eenden, 476 egels, 116 eksters, 17 fazanten, 1 fitis, 5 futen, 75 ganzen, 19 gekraagde roodstaarten, 1 gele kwikstaart, 71 gierzwaluwen, 2 goudhanen, 2 goudvinken, 22 groene spechten, 6 groenlingen, 1 grootoorvleermuis, 1 grote lijster, 50 hazen, 27 heggenmussen, 17 holenduiven, 136 houtduiven, 14 houtsnippen, 19 (huis)mussen, 26 huiszwaluwen, 4 ijsvogels, 140 kauwtjes, 2 kerkuilen, 1 kievit, 2 koekoeken, 7 kokmeeuwen, 24 konijnen, 121 koolmezen, 3 koperwieken, 109 kraaien, 3 kramsvogels, 1 kruisbek, 6 kwartels, 21 kwikstaarten, 1 leeuwerik, 34 lijsters, 4 mantelmeeuwen, 39 meerkoeten, 49 meeuwen, 25 mezen, 290 merels, 1 mol, 47 muizen, 258 mussen, 1 oeverzwaluw, 13 ooievaars, 1 pad, 1 patrijs, 72 pimpelmezen, 21 postduiven, 13 putters, 8 ratten, 2 reeën, 20 reigers, 1 rietzanger, 8 ringmussen, 64 roeken, 26 roodborsten, 12 roodstaarten, 1 salamander, 3 schildpadden, 25 scholeksters, 8 sierduiven, 4 spechten, 2 sperwers, 1 spitsmuis, 58 spreeuwen, 8 stadsduiven 27 steenmarters, 13 steenuilen, 1 stern, 6 tjiftjaffen, 9 torenvalken, 3 veldmuizen, 1 velduil, 49 tortelduiven, 20 vinken, 3 visdieven, 68 Vlaamse gaaien, 19 vleermuizen, 7 vliegenvangers, 2 vossen, 26 waterhoenders, 1 watersnip, 2 wezels, 18 winterkoninkjes, 3 zanglijsters, 3 zilvermeeuwen, 22 zwanen, 10 zwaluwen, 1 zwarte roodstaart, 3 zwartkoppen en 1 zwartkopmees.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst-Zuid