Vleugelnoot in de kasteeltuin Hummel. Foto: Hans van Kooten

Vleugelnoot in de kasteeltuin Hummel. Foto: Hans van Kooten

Jubileumbomen: Vleugelnoot, Honingboom, Amberboom, Japanse schijniep, Hopbeuk en Netelboom

Natuur

BRONCKHORST - In het kader van haar 25-jarig jubileum schenkt de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (met bijna 100 leden) 25 bijzondere bomen aan de gemeente Bronckhorst. De gemeente plant de bomen zelf op locaties die gezamenlijk uitgezocht zijn. Het zijn merendeels bomen die al jarenlang elders in Europa getest worden op hun aanpassingsvermogen met betrekking tot de klimaatverandering maar in de gemeente Bronckhorst nog weinig toegepast worden. Ze worden ook wel klimaatbomen genoemd maar wat zijn dat eigenlijk?

Kan daarmee invloed worden uitgeoefend op veranderende klimaateffecten? Doen de bomen die er nu (nog) zijn dat eigenlijk ook al niet? Verkoeling in stedelijke omgeving? Scheelt wel een paar graden. Opname van overtollige neerslag? Scheelt wel een paar m3. Dat doen ze toch allemaal al dus wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van de algemene term klimaatboom?

Kortweg gezegd moeten deze bomen koelte geven bij overmatige hitte, goed tegen droogte kunnen, geen last hebben van natte voeten en beschikken over goede beluchting van de bodem (geen bodemverdichting).

In Duitsland heeft men in 2020 besloten om een testprogramma op te zetten voor straatbomen die eventueel de titel klimaatboom verdienen. Ze zijn daarbij, zoal al te verwachten valt, grondig te werk gegaan. Op drie klimatologisch sterk verschillende locaties (Kempten, Hof en Würzburg) werden een twintigtal geselecteerde boomsoorten geplant. In totaal 160 bomen per locatie. Daarbij kreeg elke boom een plantplaats met een hoeveelheid bomengrond van acht m3 en een doorwortelbare diepte van 1.50 meter. Ook de bomengrond was gestandaardiseerd; groot porie volume, goede doorwortelbaarheid, goed water en lucht bergend volume, goede structuur en verdichtingsstabiliteit.

Bovendien werd de bomengrond systematisch voorzien van de juiste mycorrhizza schimmels. Deze schimmels leven in symbiose met boomwortels, zijn vaak boomspecifiek en helpen de boom bij het verkrijgen van voedsel uit de bodem en het verminderen van droogtestress. In ruil daarvoor krijgen de schimmels suikers terug die ze zelf niet kunnen genereren omdat ze immers geen bladeren, dus geen chlorofyl hebben.

Ook bij de universiteit in Wageningen loopt een onderzoek met vergelijkbare bomen. Het zal nog jaren duren voordat uit dit onderzoek conclusies getrokken kunnen worden maar er staat wel vast: dit worden nooit de monumentale bomen waar steden zo’n behoefte aan hebben want die hebben veel meer ruimte nodig.

De meeste geselecteerde plantplaatsen voor de 25 bomen in Bronckhorst voldoen daar echter wel aan. Bomenbelang Bronckhorst had graag de 25ste boom voor het gemeentehuis in Hengelo geplant maar dat bleek om technische redenen niet mogelijk. Alle bomen zullen vermoedelijke al in december geplant worden.

Amberboom in herfstkleur. Foto: De TreeEbb/kwekerij Ebben

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid