Voor de zomervakantie hebben een aantal kinderen voorbeeldtuintjes aangelegd om de actie ‘Tegels eruit, Plantjes erin’. Foto: Yke Ruessink

Voor de zomervakantie hebben een aantal kinderen voorbeeldtuintjes aangelegd om de actie ‘Tegels eruit, Plantjes erin’. Foto: Yke Ruessink

School in de Bloemenbuurt ‘Wijk van de Toekomst’

Natuur

ZELHEM - De Looschool, basisschool in de Bloemenbuurt in Zelhem, maakt al sinds 1971 deel uit van de buurt. In dat jaar verhuisde de school van de Hummeloseweg naar de Cosmeastraat in de toen ‘nieuwe’ wijk de Bloemenbuurt. Veel bewoners van de Bloemenbuurt hebben in het verleden les gekregen op de school of hebben nu kinderen of kleinkinderen die naar de Looschool gaan. De school is een kleine maatschappij en daardoor een belangrijke verbinder in de Wijk.

Onderwijs programma
Naast het leren van lezen, spelling, taal en rekenen in basisgroepen is er in het onderwijs programma van de Looschool ook tijd vrijgemaakt voor thematisch werken. Vakken als geschiedenis, natuur, techniek, muziek en aardrijkskunde worden als het mogelijk is binnen een thema aangeboden. Binnen het thema wordt er geleerd met het hoofd, maar ook met de handen en het hart. Thematisch werken is aantrekkelijk voor kinderen. Zij leren daardoor niet alleen de basiskennis maar ervaren ook wat ze ermee in de praktijk kunnen doen. Door deze manier van werken hebben kinderen plezier in het leren en slaan kennis spelenderwijs op.

Thema Duurzaamheid
Rondom de ‘dag van de duurzaamheid in het onderwijs’ in oktober gaan de kinderen van de Looschool aan de gang met het onderwerp duurzaamheid. Het wordt steeds voelbaarder dat ons klimaat verandert en we zuiniger en bewuster om moeten gaan met energie en natuur. Duurzaamheid is heel breed en betekent goed zorgen voor jezelf, mensen om je heen en je omgeving. Armoedebestrijding en sociale verbondenheid maken daar onderdeel van uit. De Looschool leert de kinderen om goed voor elkaar en de aarde te zorgen. In de samenleving van morgen is duurzaamheid het nieuwe normaal. Dit onderwerp sluit naadloos aan bij het project ‘Wijk van de Toekomst’ waar de Bloemenwijk als eerste wijk binnen de gemeente Bronckhorst voor is aangemerkt. De gemeente heeft het doel om 2030 een duurzame gemeente te zijn en gaat in fases alle wijken en buurten helpen dit te bereiken.

Duurzaamheidsmarkt
Het team van de Looschool is bijzonder enthousiast dat er in de Bloemenbuurt druk gewerkt wordt om de wijk klaar te maken voor een duurzame toekomst. Zij willen met de kinderen daar graag onderdeel van zijn. Aan het idee van de buurtwerkgroep om een duurzaamheidsmarkt op het terrein van de school te organiseren wordt door het team van de school daarom graag meegewerkt.

Tegels eruit, plantjes erin
Lever tijdens de duurzaamheidsmarkt minimaal vier en maximaal negen stoeptegels in. De tegels worden door de gemeente afgevoerd en hergebruikt.
Ga je de tegels zelf hergebruiken dan laat je door middel van een foto zien dat je tegels eruit hebt gehaald. Wil je eventueel extra tegels voor het bouwen van een stapelmuurtje, bankje of insectenhotel, dan kan je ingeleverde tegels ophalen. Je ontvangt dan gratis een zak biologische potgrond van veertig liter ter waarde van 7 euro.
Bij de bloemenkraam koop je plantjes (pin betaling). Er zijn vijftien verschillende geschikte biologische planten te koop à 3 euro per stuk. Er zijn ook kant-en-klaar pakketten met vijf planten in drie varianten (zon, schaduw en half schaduw) voor 15 euro te koop. Alle planten komen van biologische kwekerij ‘De Stek’.

Kinderen en de toekomst
De kinderen van de school zijn heel gemotiveerd om te helpen de Bloemenbuurt om te vormen naar een duurzame wijk waar het ook in de toekomst fijn is om te wonen en gezond en gelukkig samen te leven. Kinderen zijn de toekomst. Ze zijn open en denken niet in problemen maar in oplossingen. Zij zien eerder kansen en mogelijkheden dan beperkingen. Dat zij betrokken worden bij het project ‘Wijk van de Toekomst’ kan het project alleen maar succesvoller maken.
Voor de zomervakantie hebben een aantal kinderen al voorbeeldtuintjes aangelegd om de actie ‘Tegels eruit, Plantjes erin’, die tijdens de duurzaamheidsmarkt plaatsvindt, te ondersteunen. In aanloop naar de duurzaamheidsmarkt op zaterdag 8 oktober gaan alle kinderen druk aan het werk. Er worden vogelhuisjes en insectenhotels gebouwd en de kleuters gaan zorgen dat de vogels straks de winter door kunnen komen. De oudere kinderen worden opgeleid tot junior energiecoach. De junior energiecoaches leren op school en thuis met hun ouders op een speelse manier veel over energiebesparing. Goed voor het milieu én de portemonnee.

Op het schoolplein van de Looschool is het goed spelen. Foto: Yke Ruessink

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid