Vereniging Bomenbelang Bronckhorst zet zich al 25 jaar in voor het behoud van (monumentale) bomen. Foto: Hans van Kooten
Vereniging Bomenbelang Bronckhorst zet zich al 25 jaar in voor het behoud van (monumentale) bomen. Foto: Hans van Kooten

Bomenbelang Bronckhorst viert 25-jarig jubileum

Natuur

BRONCKHORST/VORDEN - Vereniging Bomenbelang bestaat dit jaar 25 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd. Er wordt een fotowedstrijd georganiseerd voor het samenstellen van een kalender. Er komt een boekje met verhalen over bijzondere bomen en er is op 30 april een lezing van een nationale deskundige op het gebied van landschappelijk groen.

Voor de fotowedstrijd kunnen inwoners van de gemeente Bronckhorst foto’s insturen van (monumentale) bomen en bomenlanen in de gemeente. Een deskundige jury beoordeelt ze en de beste foto’s worden bekroond met opname in een kalender voor 2023. Zie voor de voorwaarden de website van Bomenbelang.

De lezing wordt verzorgd door Bert Maes, een landelijk bekende ecoloog die een boeiend verhaal komt vertellen over inheemse planten en struiken. Deze lezing wordt gehouden op zaterdagavond 30 april in ’t Kulturhus in Vorden. Allereerst is de lezing voor de leden bestemd, maar ook niet leden zijn welkom. Noteer de datum alvast.

Bomenbelang is als vereniging opgericht in 1997 door een groep inwoners uit Vorden uit onvrede over het kappen van bomen in het centrum van Vorden. Daarna is de vereniging uitgegroeid tot een waar pleitbezorger voor het behoud van (monumentale) bomen en de onder begroeiing om zo het waardevolle coulisselandschap in de Achterhoek te bewaren. 

De vereniging kent veel deskundig leden en voorziet de gemeente en particulieren van advies over groen(behoud) en stelt ook misstanden aan de kaak. Het is mooi dat Bomenbelang op basis van die deskundigheid een vaste gesprekspartner is voor de gemeente op het terrein van groenbeheer en -beleid.


www.bomenbelang.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid