Er werd gesmuld van het stamppotbuffet. Foto: Joop Groot Roessink

Er werd gesmuld van het stamppotbuffet. Foto: Joop Groot Roessink

Zonnebloemafdeling Zelhem-Halle sluit activiteitenjaar af met stamppot

Maatschappij

ZELHEM-HALLE - De deelnemers van de Zonnebloemafdeling Zelhem-Halle hebben hun activiteitenjaar smakelijk afgesloten. Bij Zaal Nijhof in Halle hebben zij genoten van een heerlijk stamppottenbuffet. Er waren ruim dertig deelnemers naar Halle gekomen, die middag. Minder dan verwacht, want er waren op het laatste moment veel afmeldingen wegens ziekte.

Het werd het een heel gezellige middag. Na koffie/thee met speculaas zorgde Gerard Lovink voor een vrolijke noot. Hij speelde op zijn accordeon gezellige liedjes, die uitnodigden om mee te zingen. Zo kwam de stemming er goed in. Later in de middag werden er drankjes geserveerd en werd het stamppottenbuffet uitgestald. De deelnemers konden kiezen uit verschillende winterse stamppotten, met daarbij onder meer stukjes worst en spek. Samen eten geeft een bijzondere sfeer met voldoende gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. 

Programma
Voor de deelnemers van de Zonnebloem zijn het afgelopen jaar diverse activiteiten georganiseerd, zoals de gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst, een bingomiddag, modeshows, een toneelvoorstelling, een treinreis naar Winterswijk met een bezoek aan het vervoersmuseum, een bezoek aan de Brummense Overtuin, een huifkartocht in Hummelo en een herfsttocht door de Achterhoek. Door de variatie in het programma viel er wat te kiezen. Enkele deelnemers gingen ook mee op de landelijke vaarvakantie van de Zonnebloem of de vakantie die was georganiseerd door de Regio IJsselstreek (de koepel van een aantal plaatselijke afdelingen in onze regio).

Kerstmarkt
De vrijwilligers van de Zonnebloem hebben zelf nog wel een activiteit op het programma staan: de Kerstmarkt. Vanwege corona heeft de afdeling daar enkele jaren niet aan deelgenomen. Maar dit jaar is de Zonnebloem op 17 december weer van de partij. Een aantal vrijwilligers gaat kerstbakjes/-stukjes maken die te koop worden aangeboden. Er is ook een verloting, waarvoor altijd-prijs-loten worden verkocht. De opbrengst van die middag is een welkome aanvulling op andere bronnen van inkomsten, zoals de Nationale Zonnebloemloterij, de gemeentelijke participatiesubsidie en donaties.

Zonnebloem 75 jaar
De activiteitenwerkgroep heeft voor 2024 weer een gevarieerd aanbod samengesteld. Er zal zeker één wat grotere activiteit worden georganiseerd in het kader van het 75-jarig bestaan van de Nationale Zonnebloem. Door dit jubileum wordt weer even stilgestaan bij 75 jaar aandacht voor mensen met een matige of ernstige lichamelijke beperking, die door hun verminderde bewegingsvrijheid in een sociaal isolement dreigen te komen. Duizenden vrijwilligers staan voor hen klaar om hen te bezoeken of te begeleiden bij uitstapjes en activiteiten.

Helpen
De Zonnebloem is altijd op zoek naar nieuwe mensen die een steentje willen bijdragen aan dat mooie werk. Het meedoen aan de activiteiten en het bezoekwerk is maatwerk. Er wordt goed geluisterd naar wat de vrijwilliger aangeeft te kunnen betekenen voor de Zonnebloem, zodat er ook ruimte is voor vrijwilligers die beperkt zijn in tijd door werk of thuissituatie. Ook liefhebbers voor een bestuursfunctie zijn welkom. Het bestaat nu uit vijf vrijwilligers: voorzitter, secretaris, penningmeester, hoofd bezoekwerk en hoofd activiteiten. De functies van voorzitter en secretaris zijn binnenkort vacant.
Belangstellenden, die meer willen weten over de Zonnebloem of overwegen vrijwilliger/bestuurslid te worden, kunnen contact opnemen via tel. 06-1517 1601 of kijken op de website.


www.zonnebloem.nl/zelhem

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst-Zuid