Het nieuwe logo van Stichting Naoberschap Zelhem is onthuld door burgemeester Besselink. Naast haar de voorzitter Niek Willemsen. Foto: Liesbeth Spaansen
Het nieuwe logo van Stichting Naoberschap Zelhem is onthuld door burgemeester Besselink. Naast haar de voorzitter Niek Willemsen. Foto: Liesbeth Spaansen

Burgemeester Besselink onthult logo nieuwe Stichting Naoberschap Zelhem

Maatschappij

‘Vrijwilligers maken het verschil’

Door Liesbeth Spaansen

ZELHEM/VELSWIJK – Het is een jaar geleden dat Niek Willemsen van Stichting Noodhulp Zelhem en Wim Heusinkveld van Stichting Welzijn Zelhem over het idee nadachten om meer samen te werken, of een fusie aan te gaan. Beide stichtingen bleken na overleg met besturen en vrijwilligers goed samen te kunnen. Een drukbezochte eerste gezamenlijke vrijwilligersmiddag 17 november in D’n Draejer in Velswijk liet dat zien. Burgemeester Marianne Besselink had de eer om het bij de op 1 juli 2023 gestarte nieuwe Stichting Naoberschap Zelhem horende logo te onthullen.

Onthulling nieuw logo
Burgemeester Marianne Besselink vond het leuk om bij de vrijwilligersmiddag aanwezig te zijn. “In het dagelijks leven ben ik burgemeester van Bronckhorst, maar, en ik weet niet of u dat weet, ik doe ook nog zelf vrijwilligerswerk. Ik ben voorzitter van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Hier gaat het om twee organisaties die samengaan met als doel om al die vrijwilligers die best voor veel vraagstukken komen te staan maar toch doorzetten met elkaar, waar ik graag aandacht aan wil besteden en tijd voor vrij te maken.”

Het vrijwilligerswerk is de kers op de samenleving, aldus Besselink. “Er worden helaas op heleboel dingen bezuinigd. Het Achterhoekse Naoberschap, dat je contact hebt, dat je gezien wordt, mensen kan ontmoeten, samen kan zijn, wordt door jullie vrijwilligers gefaciliteerd en georganiseerd. We zeggen het weleens: als de vrijwilligers stoppen met werken, als die één dag zouden gaan staken, ligt Nederland plat. Het is een ongelooflijk belangrijke waarde, die we in onze maatschappij hebben, waar jullie tijd voor vrijmaken. Het is ook mantelzorgen, heb ik gezien.”
Voor de mantelzorgers pleitte ze toch om de Mantelzorg Verwendag volgende keer te bezoeken. “Er zijn workshops en activiteiten om aan mee te doen, maar het is ook fijn om zorgen en ervaringen te delen.” Ook vestigde ze aandacht voor de website van de NOV, met veel kennis en expertise.

Voor het onthullen van het nieuwe logo, complimenteert ze iedereen in de zaal: “U bent een beetje ambassadeur voor het vrijwilligerswerk. Vertel anderen hoe leuk het is!”

Het nieuwe logo was eigenlijk al zichtbaar geweest, al had niet iedereen in de zaal dit in de gaten gehad: het prijkte op de taartjes, “Heeft u het zo opgegeten?”, bij de koffie en thee die bij binnenkomst werden geserveerd. Met het weghalen van de Nederlandse vlag werd het logo onder applaus onthuld, met complimenten uit de zaal voor het ontwerp en de kleur.

Stichting Naoberschap Zelhem
Niek Willemsen is de voorzitter van de nieuwe stichting, Wim Heusinkveld de penningmeester. Het lukte om voor de nieuwe stichting een bestuur met voldoende leden te formeren, die werden voorgesteld.
“Het dagelijks leven van de mensen in Zelhem en alle kerndorpen die vroeger bij de gemeente Zelhem zaten zo aangenaam mogelijk te maken”, vat Willemsen de visie en missie samen. Dit, door te zorgen voor sociale en maatschappelijke activiteiten, die vanuit het ‘zenuwcentrum’ De Oranjehof aan de Prinses Beatrixstraat 41 in Zelhem worden georganiseerd. “Vrijwilligers maken het verschil”, meent Willemsen. Michiel van Til, de beheerder van De Oranjehof gaf een aanvullend overzicht van alle geboden diensten en activiteiten.

Stichting Naoberschap Zelhem heeft coördinatoren en contactpersonen voor praktische- en hulpvragen, ontmoeting en dagbesteding, senioren- en zondagsoos, sport en spel, spreekuren in de Oranjehof waaronder bloedprikken en wijkagent. Alles staat op de nieuwe website vermeld.

Afscheid van Wim Evers
Wim Heusinkveld nam namens de oude Stichting Welzijn afscheid van vrijwilliger Wim Evers. Hij was vanaf december 2009 vrijwilliger en nam in 2010 al het voorzitterschap over. “Met Henk van Zuilekom nam je veel taken op je. ‘Zetten we het bed bij De Oranjehof, of gaan we naar huis’ werd weleens gezegd”, weet Heusinkveld te noemen. Aan het samengaan naar de koepel Welzijn Bronckhorst, heeft Evers met wisselend voorzitterschap meegewerkt. Na het opheffen van de ANBO zijn de werkzaamheden nog uitgebreid. In 2018 is het voorzitterschap overgegaan naar Heusinkveld. Wim Evers was in 2021 de nestor van de fusiegesprekken voor de partijen waaruit nu de nieuwe stichting is ontstaan. Hij werd met bloemen en een cadeaubon bedankt voor alle inzet die jaren.

Mooie middag
Het samenzijn met elkaar nam een belangrijke plaats in deze middag. Om de officiële start van de nieuwe stichting te vieren was dansgroep Wi’j Eren ’t Olde uitgenodigd om op te treden.


www.naoberschap zelhem.nl

Vrijwilligersmiddag van de nieuwe Stichting Naoberschap Zelhem met onthulling van het nieuwe logo. Foto: Liesbeth Spaansen
Vrijwilligersmiddag van de nieuwe Stichting Naoberschap Zelhem met onthulling van het nieuwe logo. Foto: Liesbeth Spaansen
Vrijwilligersmiddag van de nieuwe Stichting Naoberschap Zelhem met onthulling van het nieuwe logo. Foto: Liesbeth Spaansen
Vrijwilligersmiddag van de nieuwe Stichting Naoberschap Zelhem met onthulling van het nieuwe logo. Foto: Liesbeth Spaansen
Vrijwilligersmiddag van de nieuwe Stichting Naoberschap Zelhem met onthulling van het nieuwe logo. Foto: Liesbeth Spaansen
Vrijwilligersmiddag van de nieuwe Stichting Naoberschap Zelhem met afscheid van Wim Evers. Wim Heusinkveld spreekt hem toe Foto: Liesbeth Spaansen
Vrijwilligersmiddag van de nieuwe Stichting Naoberschap Zelhem met onthulling van het nieuwe logo. Foto: Liesbeth Spaansen

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid