Wethouder Emmeke Gosselink (r.) neemt de petitie in ontvangst van initiatiefnemers uit Drempt. Foto: Arie Vries

Wethouder Emmeke Gosselink (r.) neemt de petitie in ontvangst van initiatiefnemers uit Drempt. Foto: Arie Vries

Dremptenaren bieden petitie aan tegen herbouw partycentrum

Maatschappij

DREMPT – Op dinsdag 1 februari werd Drempt opgeschrikt door een grote brand in het partycentrum midden in het dorp. Naar aanleiding daarvan boden een aantal Dremptenaren onlangs bij de gemeente een petitie aan tegen herbouw van het partycentrum. Wethouder Emmeke Gosselink nam de petitie in ontvangst.

Bij de brand kwam asbest vrij, als gevolg daarvan werd een aantal tuinen compleet geruimd. Toen in het voorjaar de tuinen weer opnieuw waren aangelegd, keek Drempt weer vooruit.
Dat deden de eigenaren van het partycentrum ook. Zij waren de mogelijkheden voor herbouw aan het onderzoeken.
Dat was het moment dat de Dorpsraad Drempt een bijeenkomst organiseerde om de mening van direct omwonenden daarover te peilen.

De opkomst was groot bij de bijeenkomst dit voorjaar, zegt Peter van Ruitenbeek die betrokken was bij de organisatie. “Alle dorpsgenoten kregen gelegenheid om hun mening te geven over het partycentrum. Het was duidelijk dat iedereen in meer of mindere mate overlast ervaarde. De een qua geluid, de ander vanwege parkeeroverlast of afval. Daarom hebben we besloten een petitie op te stellen die alle direct omwonenden konden ondertekenen.” 

Aan de oproep om de petitie te tekenen werd massaal gehoor gegeven, want het leverde ruim 170 handtekeningen op. De organisatie bood de petitie afgelopen week aan bij de gemeente. Wethouder Emmeke Gosselink, verantwoordelijk voor vitale kernen en ruimtelijke ordening, nam de petitie in ontvangst.
“Ik begrijp jullie zorgen en ik ga onderzoeken wat wij als gemeente daaraan kunnen doen”, sprak de wethouder. Binnen een maand komt ze daar bij de aanbieders van de petitie op terug.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid