Alle ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst Platform Welzijn Zelhem-Halle. Foto: Liesbeth Spaansen
Alle ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst Platform Welzijn Zelhem-Halle. Foto: Liesbeth Spaansen

Samenwerkingsovereenkomst Platform Welzijn Zelhem-Halle e.o. getekend

Maatschappij

ZELHEM - Vrijdagmiddag 13 mei tekenden tien organisaties in een speciaal voor deze gelegenheid ingerichte kraam op de markt in Zelhem de samenwerkingsovereenkomst om tot een Platform Welzijn Zelhem-Halle en omstreken te komen.

Door Liesbeth Spaansen

Het doel van het platform is om activiteiten niet dubbel te organiseren, maar samen te werken, met voldoende vrijwilligers voor voldoende deelnemers. Wethouder Evert Blaauw sprak de medeondertekenaars toe en memoreerde kort de weg die zij vanaf 2018 hadden doorgelopen om tot dit resultaat te komen, door corona wat later dan gepland. “De eerste stap was om te kijken wat we kunnen samendoen zodat activiteiten door konden gaan. Door corona gingen bijeenkomsten van het platform niet door, maar ook de activiteiten van de verschillende organisaties lagen stil”, geeft de wethouder aan. “Ook zijn er veel vrijwilligers afgehaakt, die soms ook niet meer terugkomen. Nog meer reden tot samenwerking.”

René Stern begeleidde de deelnemers met organisatieontwikkeling en samenwerking binnen de verenigingen en stichtingen, hij kreeg dankwoorden en een bos bloemen. Ondertekenaars van Stichting Noodhulp, Stichting Welzijn Zelhem, Stichting Groene Kruis Zelhem-Halle, Stichting De Boerderij, Museum Smedekinck, Present Bronckhorst, Diaconie kerk Halle, Diaconie Lambertikerk Zelhem, Sociaal Team Oost Gemeente Bronckhorst en EHBO Zelhem brachten tot slot een toost uit op de samenwerking.

In de overeenkomst is beschreven hoe de partijen samenwerken en tot een gezamenlijke programmering komen, in overleg met de gemeente, Vitale Kernen, de ambtenaren van het Sociaal team, gebiedsambtenaren en combinatiefunctionarissen. Er is samenwerking met Meedoen in Bronckhorst.

Elke organisatie behoudt de eigen identiteit en de financieringswijze. Er is wel een gezamenlijk activiteitenprogramma, een gezamenlijk aanspreekpunt voor de gemeente en gezamenlijk overleg. Organisaties die zich willen aansluiten bij het platform onderschrijven missie, visie en doelstellingen van het platform en zijn van harte welkom.


Meer foto’s staan op achterhoekfoto.nl

Wethouder Evert Blaauw ondertekent als eerste de samenwerkingsovereenkomst Platform Welzijn Zelhem-Halle. Foto: Liesbeth Spaansen

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid