Bij de natuur inclusieve kringloopboerderij De Goed Gevulde in Halle worden zestig zwijnvarkens gehouden. Foto's: Jan Hendriksen

Bij de natuur inclusieve kringloopboerderij De Goed Gevulde in Halle worden zestig zwijnvarkens gehouden. Foto's: Jan Hendriksen

Melkveehouderijbedrijf, siertuin, natuur inclusieve kringloopboerderij en boomkwekerij

Landbouw

Afwissende boerderijentocht ‘Fiets de Boer op’

Door Jan Hendriksen

RUURLO – Boerderijenfietstochten zijn inmiddels een begrip en populair in de regio. Dinsdag 9 augustus organiseerde de ‘Fietstochtcommissie De Boer op Ruurlo’ bestaande uit leden van Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Noord afdeling Berkelland, Vrouwen van Nu Ruurlo en Jong Gelre Ruurlo in het kader van de Reurlse Zommerdagen weer een dergelijke fietstocht. Anders dan de naam doet vermoeden was de fietstocht voor de maar liefst 820 deelnemers veel meer dan het bezoeken van boerenbedrijven.

Behalve het prachtige landschap waar de route van ruim dertig kilometer doorheen voerde, was er van alles te beleven en te bekijken. Naast een rundveehouderijbedrijf en een natuur inclusieve kringloopboerderij was ook een siertuin en een boomkwekerij opgenomen in de fietsroute. Bij een aantal agrarische bedrijven hing de nationale driekleur op de kop als steunbetuiging aan de agrarische sector die momenteel volop in actie is in het kader van de stikstofdiscussie. Een discussie die tijdens de fietstocht ook besproken werd. Enkele deelnemers hadden als steunbetuiging aan de boeren een rode zakdoek aan hun fiets gehangen. 

Melkvee
Het eerste bedrijf bezochten de deelnemers het melkveebedrijf van de familie Lievestro aan de Broekweg in ‘t Ruurlose Broek. De familie Lievestro boert vanaf begin 1900 op boerderij ‘De Meikever’. Begonnen als een klein gemengd bedrijfje, momenteel gespecialiseerd in melkvee. Jaarlijks wordt er met circa 190 melkkoeien ruim 1,8 miljoen kilogram melk geproduceerd. Twee keer daags worden ze gemolken in de 22 stands draaimelkstal. De melk wordt geleverd aan melkverwerker Friesland Campina. De koeien lopen van vroeg in het voorjaar tot in de zomer overdag in de weide. In de nacht en de overige periode worden ze gehuisvest in de emissiearme ligboxenstal. Het jongvee huisvest men op twee andere locaties waarbij ook gedeeltelijk weidegang wordt toegepast. De werkzaamheden op het bedrijf voeren Jan en Dennis samen uit met vaste medewerker Bart. Alle landwerkzaamheden voert men uit met eigen mechanisatie en men is daarbij in staat om al het benodigde ruwvoer voor het vee zelf te telen binnen een straal van vier kilometer van de boerderij.

Siertuin
Als tweede tussenstop werd de siertuin D’n Uuthook van Benny en Diny Schepers aan de Morsdijk in ‘t Ruurlose Broek bezocht. Wat eerst een kleine tuin was voor het woonhuis is na het beëindigen van het landbouwbedrijf uitgegroeid tot een tuin van vierduizend vierkante meter groot die uit drie gedeelten bestaat. De grasvelden zijn omringd door borders met vaste planten, bomen en struiken. Er zijn drie vijvers aanwezig waarvan een natuurvijver. Toen deze is aangelegd, is de grond gebruikt voor een talud rondom de vijver. Er zijn diverse zitjes aanwezig waar men kan genieten van de kleurige plantenborders. Het voormalige tanklokaal en de melkstal zijn omgedoopt tot een ‘Koffieheuksken’ waar men nog even kan nagenieten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Kringloopboerderij
Het derde bedrijf dat werd bezocht was de natuur inclusieve kringloopboerderij De Goed Gevulde in Halle waar diverse producten worden gemaakt die door natuur, plant, dier en boer met elkaar in verbinding worden gebracht. Op ruim zeventien hectare telen Heimen Vos en Inge Vleemingh onder andere bak- en brouwwaardig graan en huttentut (ook wel vlasdotter): een bijzonder gewas voor de arme Achterhoekse zandgrond, dat een gezonde bodem, knuffelolie en eiwitrijk voer oplevert. Reststromen van de eigen geteelde producten en van winkels uit de omgeving voert men aan de dieren en de ruige stalmest gebruikt men weer op de akkers, die allemaal omzoomd zijn met voedselbossen. Bij het houden van de zestig zwijnvarkens, twintig bijenvolken en 250 graskippen doen Heimen Vos en Inge Vleemingh drie zaken anders: de dieren zijn een langzaam groeiend ras, ze eten reststromen om voedselverspilling tegen te gaan en alle dieren komen buiten in het gras of de modder. Dit alles doet het tweetal samen met hulp van jongeren die soms wat minder geluk hebben. Het resultaat? Heerlijk vlees, zeep, biodiversiteit, rust en honing.

Boomkwekerij
De boomkwekerij van Albert Leemreize aan de Manpadweg in Ruurlo was het laatste bedrijf dat was opgenomen in de fietsroute. De boomkwekerij is een echte sortimentskwekerij voor de liefhebber. Leemreize is in 1997 begonnen met de kwekerij maar werkte de eerste jaren nog wel gedeeltelijk in loondienst en de laatste vijftien jaar is hij er hele dagen druk mee. Leemreize heeft geen vast personeel in dienst maar doet de werkzaamheden allemaal alleen. Op ongeveer twee hechtare kweekt hij een zeer ruim sortiment struiken en bomen in de volle grond en daarnaast poot Leemreize jaarlijks ruim 1500 stuks in containers. Deze planten geven een betere her-groei, zijn makkelijker met transport en minder weerafhankelijk vandaar dat de boomkweker afgelopen voorjaar dit nog heeft uitgebreid. Naast de kwekerij is er ook een arboretum (bomenverzameling). Zie het maar als de showroom van de kwekerij. De omzet van de kwekerij komt voor ongeveer de helft uit de particuliere verkoop en de rest via hoveniers en andere kwekers.

Op deze laatste stop konden de deelnemers zich te goed doen aan versgebakken hamburgers en aan boerenijs.

Het eerste bedrijf bezochten de deelnemers het melkveebedrijf van de familie Lievestro aan de Broekweg in ‘t Ruurlose Broek.
Er zijn drie vijvers aanwezig in de siertuin D'n Uuthook waarvan een natuurvijver.
Bij boerderij 'De Meikever van de familie Lievestro werden de deelnemers koffie en thee aangeboden.
De boomkwekerij van Albert Leemreize is een echte sortimentskwekerij voor de liefhebber.
Er namen maar liefst 820 deelnemers deel aan de tocht Fiets de Boer op Ruurlo.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid