Het huidige bestuur van Marktvereniging Hengelo en Zelhem: staand Wied Hendrix, Annelies Wolsink, Anton van Ingen en Hannie Zweverink; zittend Henk Harmsen, Alfred Zweers en Gerrit Nusselder. Foto: Theo Janssen

Het huidige bestuur van Marktvereniging Hengelo en Zelhem: staand Wied Hendrix, Annelies Wolsink, Anton van Ingen en Hannie Zweverink; zittend Henk Harmsen, Alfred Zweers en Gerrit Nusselder. Foto: Theo Janssen

Marktvereniging Hengelo viert jubileum op later tijdschip

Economie

In verband met het overlijden van oud-bestuurslid Jan Dinkelman heeft het bestuur besloten de feestelijkheden uit te stellen tot een later te bepalen datum!

HENGELO/ZELHEM – Het is dit jaar 125 jaar geleden dat de Marktvereniging Hengelo werd opgericht. Genoeg reden om daar tijdens een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 28 oktober aandacht aan te besteden bij Café ‘De Jongens’ in Hengelo.

Het huidige bestuur bestaat uit Anton van Ingen (voorzitter, marktmeester en regelen verhuur), Hannie Zweverink-Bosch (bestuurslid, vicevoorzitter en regelen PR en Communicatie), Annelies Wolsink (secretaris en websitebeheer), Alfred Zweers (penningmeester), Henk Harmsen (coördinator Hietmaat), Gerrit Nusselder (bestuurslid en marktmeester) en Wied Hendrix (bestuurslid en marktmeester).

Hengelo
Markten van Hengelo vinden hun oorsprong in de Middeleeuwen toen het dorp in 1658 van de Hertog van Gelre marktrechten kreeg. Vele wegen leidden naar de marktplaats rond de Remigiuskerk Hengelo. Wie Hengelo vanuit de lucht bekijkt, ziet dat alle toevoerwegen als spaken van een wiel naar de centrale as, de Remigiuskerk, lopen.

Er was op de grens van rivierklei en zandgrond een levendige ruilhandel tussen rijke boeren van de klei en armere boeren van de zandgronden (lijfeigenen). In 1898 werd de Marktvereniging opgericht door D.J. Jansen en er werden marktmeesters aangesteld om orde, regelmaat en structuur in de markten aan te brengen. Daarnaast kwam er geld binnen door lidmaatschap én de loterij om gronden aan te kunnen kopen voor de uitbreiding van marktterreinen, en voor verharding van zandwegen voor betere aanvoer. De vereniging fungeerde tevens als klankbord tussen inwoners en gemeentebestuur. De door de Marktvereniging verworven terreinen zijn later geschonken aan de gemeente voor woningbouw. De huidige weekmarkt is op het Raadhuisplein naast het voormalige gemeentehuis.

De markten kenden de grootste bloei in de jaren 1900 tot 1935. Op de paardenmarkten werden jaarlijks duizenden paarden verhandeld, maar daar kwam na de tweede wereldoorlog een einde aan, mede door mechanisatie in de landbouw. Later, vanaf 1958, verzorgde de Marktvereniging ook de organisatie van de paardenkeuringen, eerst midden in het dorp, later op terrein ‘de Hietmaat’. Door de komst van de trekker werd het paard een hobbydier voor fokkerij en recreatie. De paardenmarkt in Hengelo is gestopt in 2013.

Zelhem
De Zelhemse veemarkt dateert van 6 maart 1907, er was een vereniging tot Bevordering van het Marktwezen. Op deze veemarkt rondom de Lambertikerk werden koeien, varkens, pluimvee en geiten verhandeld. In de bomen zaten ijzeren ringen om de koeien vast te zetten.

Vervolgens verhuisde de markt naar het Stationsplein bij de muziekkoepel, die rond 1930 door de Marktvereniging Zelhem aan het dorp werd geschonken. Hij stond destijds aan de Ruurloseweg. In 1997 werd definitief gekozen voor het centrum, de weekmarkt ging naar de Markt.

Tijdens de oorlogsjaren stagneerde de markt. In 1962 werd overwogen om de markt te stoppen, maar in 1963 werd de eerste Zelhemse weekmarkt gehouden rondom de kerk. “Met goederen, voedsel en andere waren ontstond een bloeiende weekmarkt. Eerder gingen alle producten van de landbouw naar de markt om te worden verkocht”, aldus Anton van Ingen. “De paardenmarkt mocht alleen in Hengelo worden gehouden.”

In 2009 kwam er een verzoek van de gemeente Bronckhorst om de weekmarkt in Hengelo over te nemen. Dat heeft een aantal bestuursleden gedaan. Drie weken later kwam ook de vraag voor overname van de weekmarkt in Zelhem. De beide markten zijn nu op vrijdagmiddag van 13.30 tot 18.00 uur.

Film
De Marktvereniging heeft vanwege het jubileum een film gemaakt, die tijdens de receptie zal worden vertoond: ‘125 jaar Marktvereniging, verleden, heden en toekomst’. Anton van Ingen die aan de film heeft meegewerkt, zal deze middag afscheid nemen als voorzitter. In 1985 kwam hij in het bestuur. Hij vierde in september 2010 zijn 25-jarig bestuursjubileum, hij was 28 jaar voorzitter. Enkele van zijn voorgangers waren Gert Harmsen en Bert Jolink. Anton hoopte destijds dat hij als voorzitter het 125-jarig bestaan van de Marktvereniging in 2023 zou mogen vieren, en tevens dan afscheid nemen.

Meer informatie over de receptie van de Marktvereniging staat in deze krant.


www.marktvereniging.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid