Overhandiging van de erepenningen door burgemeester Marja van der Tas aan de bestuursleden Han Snijders en Wanda Steintjes van Stad en Ambt Doesborgh. Foto: gemeente Bronckhorst
Overhandiging van de erepenningen door burgemeester Marja van der Tas aan de bestuursleden Han Snijders en Wanda Steintjes van Stad en Ambt Doesborgh. Foto: gemeente Bronckhorst

Erepenningen en draaginsignes van de vroegere gemeente Hummelo en Keppel in Doesburgs museum

Cultuur

Een goede buur...

DOESBURG/HUMMELO/KEPPEL - De historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh beheert als historische vereniging streekmuseum De Roode Tooren in Doesburg en heeft als werkgebied het oude 14e eeuwse Richterambt Doesburg, wat bestond uit Doesburg, Angerlo, Giesbeek, Lathum, Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Olburgen.

In januari 1998 besloot de raad van de gemeente Hummelo en Keppel het ereburgerschap in te stellen. De onderscheiding werd verleend als blijk van waardering aan mensen die zich op uitzonderlijke wijze, jegens de gemeente of de gemeenschap van Hummelo en Keppel algemeen erkende buitengewone diensten hadden verworven. 

Drie personen werden in de jaren daarna tot ereburger benoemd. In maart 1998 de heer K. ter Haar te Hoog-Keppel, in 1999 de heer D.J. Besselink uit Hummelo en in februari 2004 Bennie Jolink te Hummelo.

Bij de gemeentelijke herindeling in 2005 hield de gemeente Hummelo en Keppel op te bestaan en werd het samen met de gemeenten Hengelo, Steenderen, Zelhem en Vorden de nieuwe gemeente Bronckhorst.

Onlangs kon het museum, op uitnodiging van waarnemend burgemeester mevrouw Marja van der Tas, een aantal niet (meer) uitgegeven erepenningen en draaginsignes van de vroegere gemeente Hummelo en Keppel uit haar handen in ontvangst nemen. Dat is ook Noaberschap. Een bijzonder en sympathiek gebaar, waardoor ook dit stukje tastbare historie uit het werkgebied van de vereniging voor het nageslacht bewaard zal blijven.

De erepenning en het bijbehorende draaginsigne. Foto: museum De Roode Tooren

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant