Zelfportret van Jamell Saman in olieverf op houten paneel: ‘De Troubadour’. Eigen foto
Zelfportret van Jamell Saman in olieverf op houten paneel: ‘De Troubadour’. Eigen foto

Zes kunstenaars ArtEZ exposeren in Galerie Zelhem

Cultuur

ZELHEM - Zes jonge kunstenaars van ArtEZ, de kunstacademie in Arnhem tonen hun werk in Galerie Zelhem van 4 februari tot 18 maart 2023. In de hedendaagse kunst en voor de studenten betekent het een kennismaking met een galerie. Voor de galerie en haar bezoekers biedt het een verrassende blik op de ontwikkelingen. De opening van de tentoonstelling is op zaterdag 4 februari 2023 om 17.00 uur in Galerie Zelhem boven de bibliotheek. De kunstenaars zullen een toelichting geven op hun werk.

De gedachte achter de opzet van deze tentoonstelling is er een jaarlijks terugkerend project van te maken. De galerie hoopt telkens een nieuwe groep studenten te kunnen uitnodigen en wil zo de gelegenheid scheppen om samen een tentoonstelling te maken.

Intensieve contacten met de deelnemende kunstenaars hebben nu geleid tot een heel interessante tentoonstelling met een grote variatie aan vormen van beeldende kunsten. Op schilderijen, installaties, ruimtelijk werk, fotografie, houtsneden en filmstills hebben de jonge kunstenaars hun inspiratie gevonden. Hun werk is het resultaat van een diepgaand onderzoek naar een item, een gedachte of een thema ofwel naar het materiaal, vaak in betrekking tot de kunstenaar zelf.

Sterre Fermin, onderzoekt op een speelse, poëtische wijze de positie van de mens jegens andere lichamen. Wat zijn de machtsverhoudingen en hiërarchische structuren. Zij laat in haar kunst, van onder meer projecten met fotografie zien, hoe het spanningsveld tussen haar als kunstenaar en haar omgeving, haar bewust maakt van haar aanwezigheid in het landschap.

Yip Stals, vierdejaars Fine Arts op ArtEZ, werkt vanuit een gefragmenteerde en absurdistische beleving van de wereld. Zijn benadering naar kunst uit zich als een intuïtief spel, waar grenzen vervagen en losse onderdelen nieuwe verbintenissen met elkaar aangaan. In zijn atelier ontstaan sculpturen en installaties, die iets weg hebben van een anatomische eenheid, terwijl er ook een onderliggende ongerijmdheid te ervaren is.

Jamell Saman, vierdejaars student, maakt schilderijen in groot formaat, die een verhaal lijken te vertellen en inderdaad zijn mythes, oude volksverhalen, legendes, religieuze overgeleverde verhalen voor Jamell een onuitputtelijke bron van inspiratie en archetypische wijsheid. Hij actualiseert deze verhalen en visualiseert ze tot een persoonlijk kunstwerk. Het is alsof hij zelf een rol speelt in zijn geschilderde verhaal.

Tara van den Bout, zag toen ze zich verdiepte in dood en vergankelijkheid, een vorm van theater als kunstvorm tijdens het werken ontstaan. En ook nu zij het item seksualiteit kunstzinnig onderzoekt, ziet zij het theatrale als een mogelijkheid om kunst te maken. Haar installaties laten het theatrale aspect van haar werk op verrassende wijze zien.

Levon Zoomers is gefascineerd door water. “Hoe verbindt water ons lichaam met de omgeving, waarin we ons bevinden, welke herinneringen roept water op in ons lichaam?” Hoe verhoudt zich de beweging van water met de beweging van het menselijk lichaam en met de omgeving waarin zich die lichamen bevinden. Intrigerende foto’s laten deze gedachten en ideeën op kunstzinnige wijze zien.

Levi Overvest houdt zich bezig met grote onderwerpen die hem op individueel niveau aangaan: zoals sterfelijkheid, recht, goed en slecht, geweld, cultuur, geschiedenis en liefde. Deze onderwerpen vertaalt hij vervolgens in beeld door middel van schilderijen, collages of sculpturen. De onderwerpen in zijn werken worden aangeduid en niet expliciet verklaard. Het begrip ‘open beeld’ is voor Levi belangrijk als een beeld zonder conclusies. De interpretatie moet van de toeschouwer komen. Een fascinerende uitdaging!

Geïnteresseerden zijn hartelijk welkom bij de opening. De tentoonstelling duurt tot 18 maart en is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek Zelhem.


www.galeriezelhem.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid