Afbeelding

De 2-minuten inspraak-regel is een beledigend dictaat

Algemeen

Schoffering

Op 16 juni heb ik op het scherm de commissievergadering gevolgd over het Beleidskader Windenergie. Burgers konden inspreken, waar 11 mensen gebruik van maakten. Het lijkt mij dat er meer behoefte was voor inspreken, maar dat door de beperking van slechts 2 minuten tijd velen er van af zagen, waaronder ikzelf. Ik noteerde de tijden en merkte dat die varieerden tussen 2:00 tot 3:54 minuten. Enkele sprekers kregen bijna 3 minuten de tijd, één spreker 3:30 minuten. Nog een andere inspreker werd op vrij bitse wijze na 3:00 minuten gemaand te stoppen. Deze spreker raakte terecht geïrriteerd en werd op 3:24 min bruut door een druk op de knop afgebroken. Reden, aldus de voorzitter: afspraak was 2 minuten. Terecht was de reactie van de inspreker, dat dat geen afspraak was, maar een dictaat, met het gevolg van ongelijke behandeling. Mijn conclusie: was voor iedereen 5 minuten toegestaan, dan had de inspreektijd 22 minuten langer geduurd. Nou en ….

Het is voor insprekers schofferend, intimiderend en beledigend, aldus uitspraken van henzelf. Kijk de video nog eens terug en zie hoe zij zich gehaast voelen om hun inbreng voor te lezen binnen 2 minuten. Als je al jaren lang het proces intensief volgt en je moet dan in zo’n kort moment je zegje doen dan levert dat een gevoel van minachting op. Men besteedt veel tijd om het verhaal op papier te zetten om zoveel en zo goed mogelijk in die korte tijd jouw bevindingen en emoties te verwoorden. Voor de camera zie je dan gehaast voorgelezen teksten met versprekingen en bladeren in de A-viertjes, onderbroken door botte mededelingen als ‘afbreken’, met als reactie van sprekers: ”mag ik nog 1 zin, het is een korte …”.

Wat een beschamende en kleinerende vertoning!

Zelfs de voorzitter maakte de indruk zich er ongemakkelijk bij te voelen. Het dringt maar niet door dat wij Bronckhorsters volwassen en betrokken inwoners zijn die serieus genomen willen worden. Volgende verkiezing wellicht dan maar ‘s op de partij in oprichting Bronckhorst WindTurbineVrij stemmen.

Beste wethouder Paul Hofman, stop met ons zo paternalistisch toe te spreken, zoals u deed in uw reactie. Stop met dreigen voor ingrijpen door de Provincie of het Rijk. Ook daar dringt het besef door dat er misschien toch eerst beter gekeken moet worden naar de effecten van het plaatsen van grote windturbines in omgevingen als de onze.

En, beste raadsleden, denkt u dat het meevalt met de overlast en woont u zelf in het gedeelte van de 95% waar geen potentiegebied is aangewezen? Ga dan bij windkracht 4 eens onder de windturbines staan in Angerlo.


Theo Koele
Hoog-Keppel

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid