Mr. Jeroen Blankestijn voor het kantoor in het centrum van Zelhem. Foto: mr. Dafne Vonk
Mr. Jeroen Blankestijn voor het kantoor in het centrum van Zelhem. Foto: mr. Dafne Vonk

Tien jaar Blankestijn Notariaat Advies Mediation

Algemeen

ZELHEM - Tien jaar geleden, op 1 juni 2021, werd Jeroen Blankestijn tot notaris benoemd in de gemeente Bronckhorst, als opvolger van mr. Pera. Notaris Pera was de opvolger van notaris Gutteling, die het stokje heeft overgenomen van notaris Bax en zo gaat de lijn van opvolging terug in de tijd tot het jaar 1812. Daarmee is er al gedurende een periode van ruim 200 jaar een notaris in Zelhem.

Blankestijn Notariaat Advies Mediation is een modern allround notariskantoor, waar alle notariële disciplines worden aangeboden. In de afgelopen tien jaar is dat niet veranderd. Wel is de plek van het kantoor veranderd. In 2016 is het kantoor verhuisd van de Doetinchemseweg naar het centrum van Zelhem. Daar heeft het kantoor een plek gekregen in het voormalige politiebureau.
In 2015 waren al de werkzaamheden uitgebreid. Met de komst van kandidaat-notaris mr. Monique Nijland kon het kantoor ook mediation en scheidingsbemiddeling als dienst aanbieden. Ook is in de loop der jaren aansluiting gezocht bij meerdere beroepsverenigingen om het kennisnetwerk uit te breiden, waarmee de inhoudelijke kwaliteit kan worden gewaarborgd. Het kantoor was al lid van de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat, met specifieke notariële kennis die nodig is voor cliënten met een agrarisch bedrijf. In de loop der jaren is ook aansluiting gezocht bij de Vereniging voor Mediators in het Notariaat en de Mediators Federatie Nederland.

Alle notariële disciplines worden aangeboden

Onlangs is het lidmaatschap verkregen van NOVEX, de Nederlandse Organisatie voor Executeurs. Lid worden van deze laatstgenoemde vereniging was een logische stap, aangezien op het kantoor veel specifieke kennis aanwezig is van de afwikkeling van erfenissen. Cliënten kunnen terecht voor advies over de afwikkeling van erfenissen, de begeleiding daarbij en ook kunnen zij opdracht geven om een nalatenschap geheel af te wikkelen.

Vanwege de coronamaatregelen wordt op gepaste wijze bij het jubileum stil gestaan.

Mr. Jeroen Blankestijn voor het kantoor in het centrum van Zelhem. Foto: mr. Dafne Vonk

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid