<p>Een impressie van de entree van het nieuwe sportcomplex in Keijenborg. Beeld: ARX Architecten</p>

Een impressie van de entree van het nieuwe sportcomplex in Keijenborg. Beeld: ARX Architecten

Keijenborg krijgt sportcomplex, school in de wachtkamer

BRONCKHORST – De gemeenteraad van Bronckhorst heeft donderdagavond unaniem besloten 1,4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuwe multifunctionele binnensportaccommodatie in Keijenborg. Ongetwijfeld gingen vele handen in het dorp de lucht in. Het breed gedragen initiatief vanuit de Keijenborgse samenleving en de inzet vanaf 2016 wordt zo beloond. De bouw zal medio 2022 zijn gerealiseerd.

Door Henk Klein Holte

Hoewel het voorstel met algemene stemmen werd aangenomen, werden er veel kanttekeningen geplaatst bij de gang van zaken. Zo waren D66 en CDA van mening dat ook nieuwbouw van de basisschool zou moeten worden meegenomen in dit project. Maar daarvoor was er geen meerderheid. Immers het Integraal Huisvestingsplan (IHP) laat nog op zich wachten. En dat gaat nog langer duren dan het al eerder uitgestelde moment van ‘voor de zomer’, voorspelde wethouder Evert Blaauw. “Ik denk dat pas na de zomer duidelijk wordt wanneer het IHP klaar is”, stelde de wethouder, die het uitstel weet aan de aanhoudende coronasituatie.

“Onverantwoord”, noemde Johanna Bergervoet namens de PvdA dat. “Het betekent dat we besluiten moeten nemen zonder dat er beleid aan ten grondslag ligt. Er ligt in juni geen IHP en misschien ook geen Sportagenda, maar we moeten wel over bezuinigingen beslissen. Ik roep het college op z’n huiswerk te maken.”
De wethouder bood de PvdA zijn excuses aan, maar benadrukte dat het buiten zijn macht ligt. “Ook vanuit de schoolbesturen kwam de vraag om het IHP te temporiseren.” Wilko Pelgrom (CDA) vond het maar niks: “Uiteraard is er begrip voor de coronasituatie. Maar huur desnoods een extern bureau in. We moeten verder, we praten nu over beslissingen die ons over een periode van veertig jaar verder kunnen helpen.”

Jan Engels (D66) wees op de verantwoordelijkheid van de gemeente waar het gaat om huisvesting van het onderwijs. “De wethouder wijst op het bouwkundige aspect en wil eerst een gedragen IHP. Maar er zit ook een gezondheidsaspect aan, want de ventilatie is niet naar behoren en er zitten hoge onderhoudskosten aan te komen. Bovendien hebben de gezamenlijke schoolbesturen in een brief van 19 maart laten weten dat de prioriteiten liggen in Keijenborg, Zelhem en Halle.”

Blaauw bleef bij zijn standpunt dat er meer scholen, in totaal achttien, zijn die worden meegewogen in het IHP en dat hij er niet op wil vooruitlopen. Over de opbrengst van de grond die vrijkomt voor nieuwbouw in Keijenborg zei de wethouder: “Of een opbrengst van 350.000 euro haalbaar is als er alleen naar de jongeren en ouderen als doelgroepen wordt gekeken, durfde hij niet te bevestigen. Maar we zullen zeker met die prioriterende doelgroepen rekening houden bij de bouwplannen. Er zal worden uitgegaan van een mix daartussen. Maar pas als de grond beschikbaar komt kunnen we pas echt zeggen of die opbrengst haalbaar is of dat er toch ook vrije sector-woningen voor nodig zijn.”

Een motie om ook de Bernardusschool mee te nemen in het nieuwbouwplan haalde het niet. Blaauw wees er andermaal op dat er bij de bouwplannen voor het sportcomplex wel rekening wordt gehouden bij het later kunnen aanbouwen van de onderwijsvoorziening. Toch sprak Wilko Pelgrom van een gemiste kans. “Deze kans zouden we moeten verzilveren om de huidige en komende generaties in Keijenborg een duurzame kans op primair onderwijs in een prettige omgeving te kunnen bieden.” De coalitiepartijen verwierpen de motie omdat zij van mening waren dat de belangen van alle scholen moeten worden meegewogen en dus het IHP moet worden afgewacht alvorens eventueel in te stemmen met nieuwbouw van een basisschool in Keijenborg.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden