Uiterwaarden onder de loep

Eerste bevindingen onderzoek naar Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard

BRONCKHORST - De provincie Gelderland en het Rijk komen met de eerste bevindingen van het onderzoek naar de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard, uiterwaarden die liggen ten zuiden van Dieren en ten noorden van Doesburg. Deze worden bekendgemaakt tijdens een online bijeenkomst op 11 maart. Belangstellenden en belanghebbenden kunnen zich daarvoor tot 8 maart aanmelden.

De Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard liggen langs de IJssel in de gemeente Rheden, Bronckhorst en Doesburg. De uiterwaarden hebben een gevarieerd landschap met weiden en akkers, omzoomd door hagen, struweel en oude knotbomen. Wandelaars en fietsers kunnen genieten van de natuur, de landgoederen en het agrarisch uiterwaarden landschap. Het is een uniek gebied dat deels valt in de Havikerpoort, één van de acht ecologische poorten op de rand van de Veluwe.
Adviesbureau Antea Group onderzocht de afgelopen maanden, in opdracht van het rijk en de provincie Gelderland, welke nieuwe opgaven, initiatieven en kansen er zijn in het gebied ten aanzien van de IJssel, de scheepvaart, het veranderende klimaat en duurzaam gebruik van de ruimte. Onderzocht is wat er tot 2030 aan ontwikkelingen speelt en wat er in samenhang uitgewerkt kan worden. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met organisaties die actief zijn in het gebied.

Aanpak
Voor dit zogenoemde MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) vonden verschillende online bijeenkomsten plaats met de verschillende belangenorganisaties in het gebied. Deelnemende organisaties waren de gemeenten Rheden, Doesburg, Bronckhorst en Zevenaar, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, Landgoed Middachten, Stichting Twickel, Gestichten Doesburg, LTO Noord afdeling Zuid Oost Veluwe, Vitens, K3 Delta, Natuurmonumenten, Ellecoms Belang, Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard, Schuttevaer en de provincie Gelderland.
Renier Koenraadt van Antea Group: “Iedere organisatie heeft de eigen opgaven en initiatieven doorgegeven. Ook hebben we geïnventariseerd of er al plannen lagen en in welke jaren de realisatie gepland staat. We hebben alle organisaties de gelegenheid gegeven informatie te delen en aan te scherpen.”

‘Goed teken’
Mayke van Haagen, projectleider van de provincie Gelderland: “Er is veel animo geweest voor de online bijeenkomsten en veel uitgewisseld. Die betrokkenheid is een goed teken. Er ligt nu een eerste inventarisatie, maar het is belangrijk dat we een volledig beeld hebben van wat er speelt. Daarom vragen we iedereen er nu kennis van te nemen en onze bevindingen aan te vullen. Over hoe we het traject verder gaan invullen, nemen we nog geen besluiten. Dat komt in een vervolg.”

Uitdagingen
Uit het onderzoek is wel gebleken dat voor sommige uitdagingen brede bestuurlijke samenwerking nodig is om effectief tot keuzes en plannen te kunnen komen. Van Haagen: “Het Rijk heeft een belangrijke rol als het gaat om de rivier, maar er zijn ook allerlei wensen en ambities voor het gebied. Ik denk dan aan de verdroging en de effecten ervan op de natuur, landbouw en landgoederen. Ook liggen er opgaven voor de Kaderrichtlijn Water en ideeën voor transitie van de landbouw zoals naar kringlooplandbouw of natuur-inclusieve landbouw. Het is belangrijk daar met de agrariërs en LTO verder aan te werken.”

Aanmelden
Aanmelden voor de online-bijeenkomst op 11 maart van 19 tot 21 uur kan via onderstaande website, tot 8 maart. Belangstellenden krijgen dan een link gestuurd voor de bijeenkomst met Mayke van Haagen en Renier Koenraadt. Tijdens de avond bestaat ook de mogelijkheid de bevindingen aan te vullen.


www.gelderland.nl/mirt-hfo

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden