Vooral jongeren in WW door coronacrisis

ACHTERHOEK - Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is eind oktober met 3.732 uitkeringen lager dan vorige maand, maar nog altijd 15% hoger dan een jaar eerder. Sinds het begin van de coronacrisis zijn er veel nieuwe WW-uitkeringen bijgekomen, met een duidelijke piek in maart en april van dit jaar. De stijging onder jongeren was sterker dan bij andere leeftijdsgroepen.

Een groot deel van die nieuwe WW-uitkeringen was voor uitzendkrachten van alle leeftijden. Daarnaast kwamen jonge WW’ers vooral uit de horeca en de detailhandel, terwijl andere leeftijdsgroepen meer vanuit zorg & welzijn en overige commerciële dienstverlening in de WW kwamen.

Eind oktober verstrekte UWV 3.732 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Dat zijn er 591 meer dan een jaar geleden en betekent een toename van 15,1%. Dat is een flinke stijging, ook al is die minder sterk dan de landelijke toename van 19,2%. Ten opzichte van vorige maand is sprake van een daling in deze regio van 3,6%, terwijl het aantal WW-uitkeringen landelijk vrijwel gelijk bleef.

Jongeren
De toename van de WW komt doordat er meer nieuwe WW-uitkeringen bijkomen dan dat er beëindigd worden. Meteen vanaf het begin van de coronacrisis, halverwege maart, nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen snel toe. Vooral in de maanden maart en april. In de periode van maart tot nu werden er in de Achterhoek 4.014 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn er 1.477 meer dan in dezelfde periode in 2019, een toename van 58%. Daarbij zijn er grote verschillen naar leeftijd. Onder jongeren is de toename in die periode het sterkst met 156%. In de leeftijdsgroep 27-50 jaar ligt het aantal nieuwe WW-uitkeringen 42% hoger en bij 50-plussers 44%.

De verschillen naar leeftijd in de groei van het aantal nieuwe WW-uitkeringen hangen samen met verschillen tussen sectoren in de leeftijdsopbouw van de werknemers. Veel nieuwe WW-uitkeringen zijn ontstaan onder uitzendkrachten. Alle leeftijdsgroepen hebben hier een flink aandeel in. Daarnaast zijn er veel nieuwe WW-uitkeringen voor jongeren uit de horeca en de detailhandel. Andere leeftijdsgroepen komen meer vanuit de overige commerciële dienstverlening, de (metaal)industrie en zorg & welzijn in de WW. In al deze sectoren gaat het behalve om sectorspecifieke beroepen zoals winkelmedewerkers, bedienend personeel, productiemedewerkers en koks, in belangrijke mate om administratief personeel, zoals boekhouders, receptionisten en administratief medewerkers in de financiële- of personeelsadministratie. Ook het aantal nieuwe WW-uitkeringen vanuit zorg & welzijn betreft vaak administratief personeel. Verder gaat het bij zorg & welzijn om sectorspecifieke beroepen zoals activiteitenbegeleider, woonbegeleider, sociaal werker, maatschappelijk werker, helpende en verzorgende.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden