Vrijwilligers van de Zonnebloem bezorgden bolchrysanten bij de deelnemers. Foto: Joop Groot Roessink
Vrijwilligers van de Zonnebloem bezorgden bolchrysanten bij de deelnemers. Foto: Joop Groot Roessink

Zonnebloemcampagne ‘Wij laten ze niet zitten’

ZELHEM/HALLE - 'Wij laten ze niet zitten' is het motto van de nieuwe landelijke Zonnebloemcampagne. Met deze bewustwordingsactie wil de Zonnebloem ervoor zorgen dat Nederlanders zich realiseren dat mensen met een fysieke beperking kunnen kampen met eenzaamheid of in een sociaal isolement raken.

In de zorgsector wordt meer en meer melding gemaakt van toenemende eenzaamheid bij ouderen en mensen die vanwege een lichamelijke beperking al weinig contacten hebben. Hun handicap zorgt ervoor dat zij beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid. Het sociaal isolement is niet zichtbaar en wordt daarom niet als urgent ervaren. De Zonnebloem zet zich in om deze mensen te helpen. Het is voor hen heel belangrijk dat ze aansluiting houden met de maatschappij.
Het praktische werk wordt gedaan door vrijwilligers. Binnen de algemeen geldende coronaregels is het mogelijk een deelnemer te bezoeken of een wandeling te maken. Hulpbehoevenden en begeleiders hoeven immers geen 1,5 m afstand te houden. Zo is het duwen van een rolstoel of het bieden van een arm bij het lopen toegestaan. Altijd geldt daarbij dat veiligheid en gezondheid van deelnemers en vrijwilligers topprioriteit zijn. Een bezoek afleggen of samen iets ondernemen is alleen mogelijk als deelnemer en vrijwilliger dat beiden verantwoord vinden. Maar ook contacten in de vorm van een kaartje, een bloemetje of een telefoontje kunnen heilzaam werken.

Nationale Ziekendag
Afgelopen zondag 13 september was het Nationale Ziekendag, een initiatief van de Zonnebloem, dat in 1974 is gestart. Het doel was om Nederlanders bewust te maken van de zieken en gehandicapten in hun eigen leefomgeving en om contact en integratie tussen zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’ omgeving te bevorderen. Contact tussen gezonde en zieke mensen is geen eenrichtingsverkeer: de levenservaring van zieke mensen kan inspirerend zijn voor gezonde mensen.
De afdeling Zelhem-Halle besteedde afgelopen weekend aandacht aan deze Ziekendag door alle deelnemers een prachtige bolchrysant te bezorgen. Daarnaast heeft elke vrijwilliger ook nog een bolchrysant gebracht naar een zieke of gehandicapte in de eigen omgeving of familie. Zo is de Ziekendag tevens Aandachtsdag.
Wie belangstelling heeft voor het werk van de Zonnebloem of overweegt om vrijwilliger te worden, kan contact opnemen met Alie Jansen (hoofd bezoekwerk), tel. 0314-622915 en e-mail Aliejansen48@gmail.com.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden