Het Droomhuis in de Achterhoek van Johan en Rieki Klein Gotink. Beeld: Antti Hänninen Architectuur en Design
Het Droomhuis in de Achterhoek van Johan en Rieki Klein Gotink. Beeld: Antti Hänninen Architectuur en Design

Johan en Rieki Klein Gotink willen hun droomhuis bouwen

Algemeen

TERBORG/BRONCKHORST - Johan en Rieki Klein Gotink hebben de afgelopen tien jaar alle mogelijke moeite gedaan om een huis te vinden in Zelhem of Vorden. Tot op heden is dit niet gelukt. “Er zijn geen geschikte woningen te vinden en ook een kavel is niet beschikbaar”, vertelt Johan teleurgesteld. “We gaan nu op zoek naar andere woningzoekenden om samen een bouwplan te kunnen realiseren.“

Door Liesbeth Spaansen

Terug in de tijd
Johan en Rieki woonden veertien jaar in Zelhem en daarna in Doetinchem, een huis met ruimte voor hun paard. Tien jaar geleden werd het huis en de ruimte rondom te groot en gingen ze op zoek naar een woning in Bronckhorst. “We willen het liefst verhuizen naar een van onze geboorteplaatsen. Ik ben geboren en getogen in Zelhem, Rieki in Vorden”, legt Johan de keuze uit. “Maar de huizen die we hebben bezichtigd zijn te duur, gedateerd en zeker niet duurzaam en ecologisch.”

De afgelopen tien jaar zochten ze echter tevergeefs naar een geschikte woning. “Daarom kochten we tijdelijk een huis in Terborg, gemeente Oude IJsselstreek. Het is een fijn huis, maar het staat op de verkeerde plek”, laten Johan en Rieki weten. Omdat zij het liefst naar een eigen, milieuverantwoord gebouwde woning willen verhuizen, kochten zij intussen een kavel aan. “Dat is een perceel in de voormalige gemeente Zelhem, niet ver van winkels en openbaar vervoer. In de woonvisie van de gemeente Bronckhorst staat dat bouwen in het buitengebied niet mogelijk is, maar omdat het kavel echt direct aan de grens met de bebouwde kom ligt, hoopten we dat de gemeente zou meewerken aan een wijziging van het bestemmingsplan.”

Oppassen
Begin 2020 kwam er nog een reden bij om te willen verhuizen naar Zelhem of Vorden. “Onze dochter en haar man zijn in Zelhem komen wonen en kochten het gebouw van de Rabobank in Vorden om daar een nieuwe Coop-supermarkt te starten”, legt het echtpaar uit. “Wij helpen in de winkel en passen veel op de kleinkinderen.” Vanwege de aanleg van parkeerplaatsen bij deze nieuwe winkel moesten enkele bomen worden verwijderd. “Dat was wel jammer, maar daarvoor hebben wij met onze dochter een bosperceel aangekocht in de voormalige gemeente Vorden en daar ter compensatie al extra bomen geplant. We zullen er nog meer bomen gaan planten en zo bijdragen aan een grotere CO2-opname waardoor wij CO2-neutraal kunnen bouwen op het perceel in Zelhem.” Het echtpaar is zich bewust van de problematiek van de stikstof en niet-natuurlijke stoffen in de grond (PFAS) en heeft zich daar in verdiept. “We willen ook daarom beslist milieuverantwoord gaan bouwen”, zegt Johan.

Ontwerp door architect
Johan bezocht de woonbeurs in Utrecht en ontmoette daar architect Antti Hänninen uit Baak. Wij staan achter zijn manier van werken en hebben hem gevraagd een ontwerp te maken waarin onze visie over onze toekomst qua wonen zichtbaar is. Ons droomhuis is energieneutraal en ecologisch, is laag en onopvallend en daarmee passend in het landschap.” Hänninen weet dat er steeds meer mensen in de Achterhoek willen komen wonen. “Het is de meest innovatieve omgeving in Nederland en er is van krimp geen sprake meer”, laat hij weten. “Het perceel van Johan en Rieki bevindt zich echt aan de rand van het dorp. Het is een mooie uitgang van het gebied. Het zou mooi zijn als hier iets moois zou komen te staan.”

Blijf dromen
Johan en Rieki gingen met het door Antti Hänninen ontworpen bouwplan in gesprek met de gebiedsambtenaren en vervolgens op 19 augustus met wethouder Evert Blaauw van wonen en duurzaamheid. “Het huis voldoet aan de eisen van de gemeente. Het is houtskeletbouw, met gebruik van duurzame bouwmaterialen die geprefabriceerd zijn en daarom herbruikbaar, er worden ter compensatie extra bomen geplant in ons bos in Vorden. Maar de wethouder zei: ‘blijf dromen’”, vertelt Johan. “Het plan hebben ze naast zich neergelegd. Wij dachten dat ze open stonden voor pilots. Bovendien, wanneer wij in Zelhem nieuw kunnen bouwen, laten we een woning achter voor personen die in de Achterhoek willen blijven wonen en of werken.”

Woonvisie gemeente Bronckhorst
“Vrijstaand en duurzaam wonen willen we allemaal. Dat is lovenswaardig”, benadrukt wethouder Evert Blaauw desgevraagd. “Maar bouwen in het buitengebied kunnen we niet toestaan. Ik ben ‘wet’houder. Ik kan niet het ene wel en het ander niet toestaan. Ik heb gezegd: ‘zoek medestanders die ook alternatief willen wonen’. Inbreiding gaat voor uitbreiding. Er is een pilot geweest in Keijenborg waar een varkensstal is afgebroken en waar een aantal seniorenwoningen voor in de plaats zijn gekomen, dan heb je geen extra verstening en verpaupering. We willen leren van deze alternatieve woonvorm.”
Er is een grote schaarste ontstaan, omdat de woningbouw extreem op slot is gezet. “Daarom komen woningen niet eens in de verkoop te staan. Makelaars hebben al kopers op de lijst”, weet de wethouder. Bekend is dat er een lichte toename is van het aantal huishoudens, maar ook dat de samenstelling afneemt. “Bij de ouderen is dat nog sterker, er zijn veel één- of tweepersoons huishoudens. Het quotum van het aantal woningen dat gebouwd mag worden, is niet meer. Woningsplitsing wordt daarom toegestaan, of transformatie van bestaande vastgoed naar appartementen of woningen. Het gaat erom te bouwen naar behoefte, maar een gemeente moet dat wel kunnen aantonen.”
Blaauw realiseert zich terdege dat het kavel van de familie Klein Gotink in Zelhem tegen de grens aanligt. “Het geldt met heel veel dingen zo, er is een grens, maar die kan ik niet over. Ik ga geen precedent scheppen. De woonvisie is het uitgangspunt en er wordt hierin gelet op demografische ontwikkelingen. Daarom hebben we toegestaan om in kernen van Zelhem, Vorden en Steenderen starterswoningen te bouwen met gunstige leningen en regelingen. Maar ook gaan we jaarlijks een bepaald aantal betaalbare huur- en koopwoningen realiseren voor senioren, ‘knarrenhofjes’ zoals de minister deze noemde en deels ook voor jonge gezinnen. Dit is goed voor de doorstroming. We hebben al teveel grote vrijstaande woningen, we willen liever geschakelde woningen bouwen. Dat heb ik de familie Klein Gotink geadviseerd: een locatie binnen de bebouwde kom, kleinschalig, duurzaam én geschakeld.”

Oproep
Johan en Rieki Klein Gotink doen op advies van wethouder Evert Blaauw inderdaad nu een oproep: “We zoeken naar mensen die ook plannen hebben voor het bouwen van een milieuverantwoord huis, zodat we gezamenlijk een plan kunnen realiseren. We kunnen iets ouds kopen om te slopen, zodat er op die plek nieuwe woningen gebouwd kunnen gaan worden, maar dat moet dan binnen de bebouwde kom van Zelhem of Vorden gerealiseerd kunnen worden.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Bronckhorst Zuid